Kielitietoisesti kouluissa on varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotinen kehittämis- ja kokeiluhanke. Yksi Turun hankekouluista on Vasaramäen koulu.

Englannin ja ranskan kielen opettaja Anita Zenger on kehittämis- ja kokeiluhankkeesta innoissaan.

– On hienoa olla mukana tällaisessa kokeilussa. Myös oppilailta ja vanhemmilta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista, Anita iloitsee.

Pelejä, leikkejä ja lauluja

Vasaramäen koulun varhennustunneilla ranskaa opitaan pääasiassa pelien, leikkien ja laulujen avulla. Tervehdykset, lukusanat, esittäytyminen, kehonosat ja perhesanat sekä esimerkiksi eri eläinten nimeäminen sujuvat jo hienosti. Oppilaat ovat kertoneet opettaneensa sanoja myös omille sisaruksilleen.

– Pienet lapset innostuvat helposti uusista kielistä ja kulttuureista. Heillä on myös loistavat päättely- ja analysointitaidot: vaikka kieltä ei vielä osaisikaan, vieraiden sanojen merkityksen voi päätellä kuuntelemalla. Kielitietoisuuden lisääminen onkin ensiarvoisen tärkeää, Anita sanoo.

Kokeilun tarkoituksena on myös vahvistaa oppilaan kieliminää. Anitan mukaan oppilaiden kielitietoisuus onkin selvästi kohentunut ja kieltä käytetään useissa eri konteksteissa.

– Järjestämme myös iltapäivisin pidettäviä varhennuskerhoja, jotka ovat olleet oppilaiden keskuudessa suosittuja. On hienoa, että oppilaat ja vanhemmat ymmärtävät kielten opiskelun merkityksen, Anita hymyilee.

Varhentaminen jatkuu lukuvuonna 2018–2019

Turussa ja Raisiossa kielenopetuksen varhentamista kokeiltiin lukuvuonna 2017–2018 A2-kielissä 2. luokilla yhteensä 19 ryhmässä. Varhentaminen jatkuu myös lukuvuonna 2018–2019. Opiskeltavia kieliä ovat espanja, englanti, finska, ranska, ruotsi ja saksa.

Jo mukana olevien hankekoulujen lisäksi kielten varhentamiskokeiluun osallistuvat lukuvuonna 2018–2019 Kärsämäen koulu, Syvälahden koulu, Wäinö Aaltosen koulu, Sirkkalabacken skola sekä seuraavat varhaiskasvatuksen päivähoitoyksiköt: Kuuvuori, Rahjekatu, Paattinen, Syvälahti, Kukola, Paattinen ja Skolgatan.

Kielitietoisesti kouluissa -hanke toteutetaan Turun ja Raision sivistystoimien yhteistyönä ja Opetushallitus rahoittaa sitä. Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeet ovat osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Varhentamiskokeilujen lisäksi Kielitietoisesti kouluissa -hankkeen tavoitteena on kehittää kouluja ja annettua opetusta entistä kielitietoisemmaksi ja tukea opettajia kielikasvatustyössä.