Ruissalon luontokoulu on muuttanut Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen. Ruissalon vanhalla telakalla aiemmin toiminut luontokoulu sai käyttöönsä uudet tilat, jotka on suunniteltu varta vasten koulun tarpeisiin. Myös Ruissalo Info siirtyy telakka-alueelta puutarhan tiloihin.

Ruissalon luontokoulu:

Ruissalon luontokoulu on toiminut Turussa vuodesta 1995 lähtien. Luontokoulun tehtävänä on tukea paikallisten koulujen omaa ympäristökasvatusta. Luontokoulussa käy vuosittain noin 4000 turkulaista 2-4-luokkalaista. Vierailuilla koululaisia opetetaan liikkumaan luonnossa ja havainnoimaan ympäristöään.

Ruissalon luontokoulu

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Ruissalon luontokoulu on siirtynyt uusiin tiloihin Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Luontokoulu toimi aiemmin Ruissalon vanhalla telakka-alueella. Koulun uudet tilat on suunniteltu mittatilaustyönä koulun tarpeisiin.

- Saimme olla itse mukana suunnittelutyössä. Vierailimme toisissa luontokouluissa ja otimme mallia muiden hyväksi toteamista ratkaisuista, kertoo luontokoulun opettaja Nina Puistovaara.

Luontokoulussa asioita opitaan ensisijaisesti kokemalla ja kokeilemalla. Niinpä iso osa opetuksesta tapahtuu lähiympäristön luonnossa, jossa koululaiset saavat itse tehdä havaintoja. Uusien luokkatilojen myötä myös sisätyöskentely on jatkossa entistä sujuvampaa.

- Nyt isommatkin ryhmät mahtuvat yhtä aikaa evästauolle tai askartelemaan, Puistovaara kehuu.

Luontokoulun lisäksi myös Ruissalo Info palvelee jatkossa kasvitieteellisen puutarhan tiloissa. Info tarjoaa tietoa Ruissalon ainutlaatuisesta luonnosta sekä ajankohtaisista tapahtumista. Ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäen mielestä palveluiden keskittäminen yhteen paikkaan hyödyttää kaikkia.

- Kasvitieteellisessä puutarhassa käy vuosittain 40 000 tutustujaa, joten opastuspisteemme voi nyt tavoittaa entistä suuremman yleisön. Toisaalta uusi sijainti mahdollistaa myös yliopiston äänen kuulumisen meidän toiminnassamme, Mäki pohtii.

Myös kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Simo Laine pitää Ruissalo Infon ja luontokoulun muuttoa puutarhaan järkevänä ratkaisuna. Laine toivoo kaupungin ja yliopiston yhteiselon poikivan uudenlaista yhteistyötä. Kasvitieteellisellä puutarhalla olisi hänen mukaansa paljon tarjottavaa esimerkiksi lasten ympäristökasvatukseen.

- Puutarhan piirissä voisi olla yhä enemmän lapsille suunnattua opetusta. Sillä tavoin saisimme entistä paremmin tuotua esille, miten tärkeä kasvimaailma on meille kaikille, Laine kaavailee.

Laineen mukaan luonnosta voisi hakea innoitusta myös muihin oppiaineisiin kuin biologiaan, vaikkapa taideaineisiin tai matematiikkaan.