Turun kaupunki on käynnistänyt lukuisia toimenpiteitä, joilla on lisätty pysäköintimaksujen keräämiseen ja käteisen rahan käsittelyyn liittyvää valvontaa. Uusilla sopimuksilla ja sisäisillä ohjeilla on korvattu vanhat menettelytavat väärinkäyttömahdollisuuksien vähentämiseksi.

Pysäköintimittarien tyhjennys ja rahankuljetus on annettu ulkopuolisen toimijan tehtäväksi 15.1.2018 alkaen. Kilpailutuksen jälkeen tehtävä on annettu Loomis Oy:n hoidettavaksi toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Yhtiö hoitaa oman reittisuunnitelmansa pohjalta pysäköintimittarien tyhjennyksen, rahan kuljetuksen ja rahan laskennan ja tilittää mittareista tyhjennetyt rahat kaupungille.

Pysäköintimittareista kertyvien rahojen tilitysten seurantaa on samalla tarkennettu. Yhtiö toimittaa viikoittain mittarikohtaisten tulojen rahastuskuitit pysäköinninvalvontaan, jossa ne kirjataan kaupungin tietojärjestelmään.

Kuittien lisäksi yhtiö toimittaa sähköpostitse mittarikohtaisen raportin tyhjennetystä rahasummasta. Tätä raporttia verrataan pysäköinninvalvonnassa tietojärjestelmään kirjattuihin rahastuskuittien tietoihin. Mikäli vertailussa tulee esille merkittäviä poikkeamia, valvontajohtaja selvittää asian yhtiön kanssa. Merkittäviä poikkeamia ei ole tullut esille.

Pysäköinninvalvonnassa on tehostettu seurantaa, joka koskee mittareista laskettua rahasummaa ja kaupungin kassaan tilitettyä rahasummaa. Seurannassa ei ole tullut esille merkittäviä poikkeamia.

Seurantaa tehostetaan edelleen niin, että Loomis Oy:n kanssa on sovittu, että yhtiö toimittaa jatkossa mittarikohtaiset tiedot kaupungille nykyistä helpommin käsiteltävässä muodossa.

Pysäköintimittarien rahalippaiden avainten hallinta on järjestetty uudelleen. Kaikki rahalippaisiin liittyvät avaimet on luovutettu Loomis Oy:lle tammikuussa, ja mittarinkorjaajien tiloissa olleet avaimet on tuhottu valvotusti. Varmuuden vuoksi rahastuslippaiden kaikki lukot uusitaan syyskuun 2018 aikana.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee parhaillaan pysäköintimaksujen kavalluksiin ja varkauksiin vuosina 1995-2017 liittyvää rikosasiaa. Kaupunki on vaatinut rangaistusta rikoksiin syyllistyneille ja vahinkojen korvaamista. Tuomio pysäköintimittariasiassa annetaan 25.9. kello 13.