Turun kauppatorin uudistamisessa valmistaudutaan merkittävään taitekohtaan. Joukkoliikenne siirtyy pois Kauppatoria ympäröiviltä kaduilta maanantaiaamuna 24.9. Bussiliikenteen tilapäisjärjestelyjen johdosta liikennejärjestelyjä keskustan katualueilla on jouduttu muuttamaan huomattavasti. Samanaikaisesti torikauppa on siirtymässä väliaikaiselle torialueelle ja arkeologiset kaivaukset ovat loppusuoralla.

Joukkoliikenteen tilapäisjärjestelyt

Turun seudun joukkoliikenne Fölin linjat siirtyvät keskusta-alueella tilapäisille reiteille talviaikataulukauden alkaessa maanantaiaamuna 24.9. Muutokset koskevat kaikkia Turun keskustaan tulevia linjoja.

Joukkoliikenteen painopiste siirtyy Aurakadun ja Linnankadun risteykseen. Nykyisistä pysäkeistä jäävät käyttöön ainoastaan Aurakadun pysäkit Linnankadun ja Eerikinkadun välillä sekä Eerikinkadun pysäkit Aurakadun ja Kristiinankadun välillä. Uudet keskustapysäkit sijaitsevat Kaupungintalon edessä Aurakadulla sekä Linnankadulla Aurakadun ja Brahenkadun välisellä osuudella.

Valtaosa aiemmin Tuomiokirkkosillan ylittäneistä linjoista saapuu jatkossa keskustaan Auransillan kautta. Aninkaistensillan kautta uusille keskustapysäkeille tulevat linjat ajetaan Aninkaistensillalta Läntisen Pitkäkadun ja Brahenkadun kautta Linnankadulle. Nykyisen linja-autoaseman edustalla olevan pysäkin korvaa lähempänä kaukoliikenteen lähtölaitureita oleva Läntisen Pitkäkadun pysäkki.

Keskustasta Aninkaistensillan suuntaan linjat kulkevat kuitenkin edelleen Maariankadun kautta Aninkaistenkadulle ja linja-autoasemaa vastapäiselle pysäkille. Poikkeuksena on sataman ja lentoaseman välinen linja 1, joka kulkee molempiin suuntiin Aninkaistenkadun ja Eerikinkadun kautta.

Nykyisin Kauppatorille päättyvien linjojen päätepysäkit siirtyvät Puutorille. Osa linjoista siirrettiin jo keväällä Puutorille ja ne lähtevät sieltä edelleen. Bussin vaihtamisen helpottamiseksi Puutorin kohdalle sijoitetaan uudet pysäkit Brahenkadulle ja Maariankadulle.

Läpiajokieltoalue keskustassa

Joukkoliikenteen toimivuuden varmistamiseksi osaan keskusta-aluetta on määrätty läpiajokielto moottoriajoneuvoille (kielto ei koske linja-autoja eikä takseja). Läpiajokielto on voimassa Aurakadulla (välillä Eerikinkatu-Hämeenkatu), Linnankadulla (välillä Brahenkatu-Kristiinankatu) ja Brahenkadulla (välillä Linnankatu-Eerikinkatu).

Läpiajolla tarkoitetaan ajoa alueen halki ilman, että ajoneuvosta välillä poistutaan tai siihen noustaan tai siitä puretaan tai siihen lastataan kuormaa. Sallittua on esimerkiksi alueen sisälle tapahtuva tonteille ajo ja huoltoajo sekä jakeluliikenne. Sallittua on myös ajo kirjaston pysäköintiin, Kauppahallin pysäköintiin ja kadun varsien pysäköinteihin.

Liikennejärjestelyjä on muutettu Aurakadulla, Linnankadulla, Brahenkadulla ja Maariankadulla. Pysäköintiä on poistettu Linnankadulta, Brahenkadulta ja Sibeliuksenkadulta. Uutta pysäköintiä tullaan osoittamaan Eerikinkadulle, Aurakadulle ja Maariankadulle kun bussilinjat ovat siirtyneet niiltä pois.

Torikauppa jatkuu katkeamatta

Torikauppaa varten torin yläosaan ja Yliopistonkadun kohdalle on rakennettu väliaikainen tori, joka palvelee torikauppaa koko uudistamishankkeen ajan seuraavat kaksi vuotta. Tasaiseksi asfaltoidulle väliaikaiselle torille on rakennettu sähköliittymät ja valaisimet, jotka mahdollistavat torikaupan myös pimeinä talvikuukausina. Kauppapaikkoja alueella on noin sata.

Uudistamishankkeen tiedotuspiste, ”infokontti”, siirretään myös väliaikaiselle torialueelle. Infokontista saa koko rakentamisen ajan lisätietoja liikennejärjestelyistä ja joukkoliikenteen linjoista sekä rakentamisen etenemisestä. Nähtävillä on myös löytöjä torin arkeologisista kaivauksista.

Väliaikaisen torialueen ottaminen käyttöön mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen aloittamisen. Pysäköintilaitoksen rakennustyömaa tullaan aitaamaan kauttaaltaan näyttävällä ja turvallisella aidalla. Pysäköintilaitoksen rakentaminen alkaa näillä näkymin lokakuussa. Rakentamisesta vastaa yksityinen Turun Toriparkki Oy.

Bussiliikenteen muutoksista tarkemmin: www.föli.fi/uusikauppatori
Kauppatorin uudistamisesta tarkemmin: www.turku.fi/kauppatori