Turun kaupunkitutkimusohjelma on julkaissut tutkimuskatsauksen, joka koskee Aurakatu 2:ssa sijaitsevaa entistä Turun Seurahuonetta ja sen alkuvaiheita vuosina 1812-1819. Rakennus toimii nykyään Turun kaupungintalona.

Turun kaupunkitutkimusohjelma

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

www.turku.fi/kaupunkitutkimus

Turussa käynnistyi venäläisen vallan myötä erityinen aikakausi, jolloin seuraelämä kukoisti. Sen konkreettisin esimerkki oli Turun Seurahuone, joka rakennettiin varta vasten palvelemaan kansainvälistynyttä ja aiempaa monimuotoisempia seurapiirejä.

Seurapiirit nähtiin merkityksellisinä vaikutuskanavina, joiden kautta vanha ruotsalaiseliitti ja uusi venäläisvalta pyrkivät löytämään yhteisen sävelen Suomen suuriruhtinaskunnalle.

- Suomalaiset ja venäläiset tapasivat toisiaan myös muualla kaupungissa, mutta Seurahuone erottautui sillä, että sen perustamiseen ja käyttämiseen sitoutui lähes koko yhteisö, kertoo katsauksen kirjoittaja, FM Topi Artukka Suomen historian oppiaineesta, Turun yliopistosta.

Seurahuone toimi tilana, joka törmäytti paitsi erilaisista sosiaalisista taustoista ponnistaneita kaupunkilaisia, myös eri maista tulleita säätyläisiä, erityisesti suomalaisia ja venäläisiä. Se mahdollisti hilpeän seuraelämän ohella myös mahdolliset parinvalintaan liittyvät kohtaamiset, kaupankäyntiin liittyvän ajankohtaisen tiedonvälityksen sekä politiikan epäviralliset keskustelut.

Tutustu aiheeseen lukemalla tai kuuntelemalla

Tutkimukseen voi tutustua myös Turun kaupunkitutkimusohjelman podcast-sarjassa Kaupungin ääniä, jossa Artukkaa haastattelee Elina Teerijoki.

Katsaus on osa Artukan valmisteilla olevaa väitöstutkimusta Tanssiva kaupunki: seurapiirit, sukupuoli ja sosiaalinen kanssakäyminen Turussa 1810-luvulla.

Lue koko tutkimuskatsaus tai kuuntele tutkimusta käsittelevä podcast-jakso alta.