Turun alakouluissa vietettiin 24.–28.9. Koulut tutuiksi -viikkoa, joka avasi koulujen ovet ja oppitunnit maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huoltajille. Tapahtuman aikana osallistuttiin oppitunneille, viipotettiin välitunnilla sekä tutustuttiin muihin huoltajiin ja koulun henkilökuntaan.
  • Turussa järjestetään ylimääräistä oman äidinkielen opetusta niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
  • Opetukseen osallistuu noin 1000 oppilasta lukuvuosittain
  • Lisätietoja 

Hannunniittu panostaa hyvinvointiin

Hannunniitun peruskouluun saatiin torstaina 27.9. tärkeitä vieraita, kun maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huoltajia saapui tutustumaan lastensa kouluympäristöön ja opetukseen. Hannunniitun 619 oppilaan koulussa maahanmuuttajataustaisia on 111, eli mistään pienestä vähemmistöstä ei ole kyse. Koulun pihalla leikkien ja pelien lomassa kulkee jopa 20 eri kieltä, somalista viittomakieleen.

Koulun rehtori Timo Lehtinen toivotti huoltajat tervetulleiksi yhteiseen kahvihetkeen ja kertoi koulun ajankohtaisasioista. Lämminhenkisessä tilaisuudessa päästiin kuulemaan myös koulun kattavasta kerhotoiminnasta ja arvoista.  
– Koulumme tämän vuoden tavoite ja teema on hyvinvointi. Haluamme kohdata toisemme arvokkaina ihmisinä ja lisätä näin yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan tutustumispäivän tarkoitus on tarjota huoltajille matalan kynnyksen mahdollisuutta tutustua lastensa koulunkäyntiin.

Päivän ohjelmaan kuului yhteisen kahvihetken lisäksi tutustumista oppitunneille. Suomi toisena kielenä -oppitunnilla opeteltiin vaatesanoja ja pohdiskeltiin yhdessä milloin hanskasta käytetäänkin nimeä hansikas, kinnas, sormikas tai rukkanen. Huoltajien apu teki myös kauppansa, kun oli vuorossa kirjoitustehtäviä.

S2-tunnilla tehtiin kirjoitustehtäviä

Lisäapua omalla kielellä

Lapsien huoltajia informoitiin myös koulujen tarjoamasta lisäavusta. Niille, joiden suomi ei vielä suju kuin tanssi, on mahdollista esimerkiksi saada oppitunneille oma avustaja, joka voi vaikkapa avata oppilaalle kaikkein vaikeinta sanastoa, jotta tämä pääsee käsiksi tunnin sisältöihin. Yleensä oppilaat eivät tosin kauan tällaista apua tarvitse.

– Usein oppilaat nappaavat kielestä kiinni nopeasti ja puhuvat suomea pian paremmin kuin huoltajansa, vai kuinka? Lehtinen kysyy tapahtumaan osallistuvilta huoltajilta, jotka myöntelevät.

Turun kouluissa annetaan myös opetussuunnitelmaa tukevaa vapaaehtoista opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. Opetus on kouluaikojen ulkopuolella tapahtuvaa ja ilmaista, mutta oppilas sitoutuu opetukseen ilmoittautuessaan mukaan. Tällä hetkellä kieliä on tarjolla 28, ja uusia kieliä otetaan mukaan tarpeen tullen.

Jo tänä syksynä vapaaehtoiseen opetukseen on otettu mukaan 3 uutta kieltä. Oman äidinkielen ja kulttuurin opetuksen tarjoaminen liittyy Lehtisen mukaan paitsi oman kulttuuri-identiteetin vaalimiseen ja arvostukseen myös koulumenestykseen, sillä oman äidinkielen opiskelu vaikuttaa positiivisesti muuhunkin oppimiseen.

-On tutkittu asia, että oman äidinkielen opetus tukee merkittävästi myös toisen kielen, tässä tapauksessa Suomen, oppimista, Lehtinen kertoo.

Tämän allekirjoittavat myös Koulut tutuiksi -tapahtumaan osallistuneet vanhemmat.

Ylimääräinen opetus on Lehtisen mukaan sujunut hyvin. Hannunniitun koulussa oppilaille on tarjolla äidinkielen opetusta arabian, viron ja somalin kielellä. Mikäli omaa äidinkieltä ei löydy koulun tarjonnasta oppilas voi myös osallistua toisen koulun ryhmään.

Koulut tutuiksi -tapahtuma on järjestetty Turussa ensimmäistä kertaa viime syksynä, mutta Hannunniitun koululle tämä osallistuminen oli ensimmäinen. Tapahtumaan olivat tyytyväisiä niin opettajat, oppilaat kuin huoltajatkin, joten koulun ovet avautunevat toistekin.