Logomon kävelysiltahankeen aikataulu on viivästynyt ja sen valmistuminen on siirtymässä heinäkuulle 2019. Urakkasopimuksen mukaan sillan olisi pitänyt valmistua joulukuussa 2018.

Viivästyminen on aiheutunut suunnittelun keskeneräisyydestä. Urakan viivästyminen ja suunnittelun aikana esille tulleet muutokset rakenteissa tulevat nostamaan sillan rakennuskustannuksia urakkahintaan verrattuna merkittävästi. Turun kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 8.10.2018.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti kesäkuussa 2017 urakoitsijan valinnasta ja urakkahinnaksi sovittiin 8 538 000 euroa. Urakkahinnan lisäksi kokonaiskustannuksia kasvattivat suunnittelu, rata-alueella tehtävät johtosiirrot ja rakennuttaja- ja muut tilaajan kustannukset.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta valitsi maaliskuussa 2017 sillan suunnittelutyön suorittajaksi VR Track Oy:n. Suunnittelutyö oli sopimuksen mukaan sovittu aloitettavaksi syyskuussa 2016 ja sen piti olla valmis 30.6.2017 kattohintaan 745.000 euroa.

VR Trackilta tilatut suunnitelmat eivät kuitenkaan ole valmistuneet sopimuksen mukaisessa aikataulussa tilaajan reklamoinneista huolimatta.

Tämän hetken arvio koko hankkeen lopullisista kokonaiskustannuksista on noin 13,3 miljoonaa euroa. Suunnitelmamuutosten lopulliset vaikutukset saadaan laskettua vasta niiden valmistuttua vuodenvaihteeseen mennessä.

Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa hankkeelle varattu määräraha tulee alittumaan noin 2,4 miljoonaa euroa, koska hankkeen painopiste siirtyy vuodelle 2019.

Ulkoinen tarkastaja puuttunut suunnittelun laatuun

Merkittävimmät lisäkustannukset ovat syntymässä hankkeen viivästymisestä ja suunnittelutyön aikana esille tulleista rakenteen kestävyyteen ja toimivuuteen liittyvistä materiaalilisäyksistä. Poikkeuksellisen vaativa siltarakenne edellyttää huomattavasti arvioitua vahvempia ja mutkikkaampia rakenneratkaisuja riittävän toimivuuden ja varmuuden saavuttamiseksi.

Suunnittelun kohdalla tilaajan tehtävänä on siitä, että rakenteet suunnitellaan rakentamiskelpoisiksi ja ennen kaikkea siitä, että silta tulee kestämään kaikissa olosuhteissa koko elinkaarensa ajan. Tästä syystä kaupunki on käyttänyt ulkoista tarkastusta suunnittelun laadun varmistamiseksi.

Suunnitelmien viivästymisestä huolimatta suunnittelutyö on jatkunut keskeytyksettä ja tilaajalle on esitetty suunnitelmia hyväksyttäväksi, mutta ei sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Osa suunnitelmista on ulkoisen tarkastuksen toimesta todettu riittämättömiksi, puutteellisiksi tai alimitoitetuksi lujuuden ja/tai toimivuuden osalta.

Tällä hetkellä suunnitelmat ovat ulkoisen tarkastajan tarkastettavana lukuun ottamatta pääkannatinta ja kävelykansirakennetta, joihin tehdään parhaillaan ulkoisen tarkastuksen esittämiä muutoksia ja tarkennuksia.

Siltaa on rakennettu vuoden 2018 loppuun mennessä noin 5,5 miljoonalla eurolla. Tällä rahoituksella on toteutettu muun muassa tornien perustukset paalutuksineen, johtosiirtoineen ja muine maanrakennustöineen.

Ulkoisen tarkastuksen hyväksyttyä suunnitelmat voidaan tornien pystytykseen ryhtyä vielä loppuvuonna 2018 ja silta saataneen kokonaisuudessaan käyttökuntoon heinäkuussa 2019.

Hankkeen pääurakoitsija on toiminut sopimuksen mukaisesti ja valmius hankkeen eteenpäin viemiseksi on ollut koko ajan olemassa heidän osaltaan.

Kuva: havainnekuva rakentuvasta sillasta. Ajurinkadun ja Logomon väliin rakennettavan kävelysillan suunnittelukilpailun voittanut kilpailutyö nimimerkillä Jousi. Kilpailuehdotuksen on laatinut työryhmä jonka jäsenet ovat VR Track Oy, C&J Arkkitehdit Oy ja Lighting Design Collective Oy.