IPCC:n maanantaina 8.10. julkistaman raportin mukaan globaalit kasvihuonekaasupäästöt on saatava nopeaan laskuun. Nettopäästöt saatava nollaan vuoteen 2050 mennessä, jotta maapallon lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Turun tavoitteena olla hiilineutraali kaupunkialue vuonna 2029.

Energiansäästöviikon luku- ja linkkivinkit

  • Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportti.
  • Ilmastotalkoissa pääsee nopeasti alkuun selvittämällä oman hiilijalanjäljen.
  • Energiahukka voi haukata taloyhtiön energiakustannuksista jopa 30 prosenttia. Vinkkejä taloyhtiöille.
  • Hiilijalanjälkeä saa pienennettyä liikkumisen, asumisen ja ravinnon arkimuutoksilla. Lue vinkit jokaiseen kotiin.

Keskilämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta tässä onnistuminen edellyttää ripeää toimintaa ja jyrkkiä päästövähennyksiä. Maapallon keskilämpötila on noussut jo noin asteen esiteollisesta ajasta.

Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 maailman maat sitoutuivat pitämään maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkimään rajoittamaan lämpenemisen alle 1,5 asteen.

Energia-asiat laajasti esillä tällä viikolla

Energiansäästöviikolla kiinnitetään erityistä huomiota taloyhtiöiden energiahukan vähentämiseen. Energiahukka voi haukata taloyhtiön energiakustannuksista jopa 30 prosenttia.

Suomalaisen vuotuinen hiilijalanjälki on noin 10–11 tonnia. Arjen teoilla on suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, sillä kotitaloudet kattavat peräti kaksi kolmasosaa kulutuksen päästöistä. Hiilijalanjälkeä saa pienennettyä liikkumisen, asumisen ja ravinnon arkimuutoksilla.

Valtakunnallinen energiansäästöviikko järjestetään nyt 21. kertaa.

Turun tavoitteena olla hiilineutraali kaupunkialue vuonna 2029

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Vuodesta 2029 eteenpäin Turun tavoitteena on olla ilmastopositiivinen (nettopäästöt ovat negatiiviset – kompensaatio suurempi kuin päästöt).

Energiasta aiheutuvat päästöt kattavat noin kaksi kolmasosaa Turun alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Hiilineutraalin energiajärjestelmän saavuttaminen on keskeisimpiä tavoitteita.

Liikenne kattaa noin viidenneksen Turun alueen päästöistä. Tavoitteena on vähentää tie- ja katuliikenteen päästöjä 50 % 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Kaupunkirakennetta kehitetään kestävämmäksi ja muun muassa maankäytössä kehitetään energiatehokasta ja kestäviin liikkumismuotoihin kannustavaa yhdyskuntarakennetta.

Kaupunkikonserni kantaa ilmastovastuunsa kiinnittämällä huomiota kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuteen, investointeihin ja hankintoihin, joissa edistetään kiertotalousratkaisuja. Hiilinieluja vahvistetaan ilman hakkuita Turun kaupungin omistamisen metsien hiilensidonta vastaa jo nykytasolla Turun alueen henkilöautoliikenteen päästöjä. Tavoitteena on mm. lisätä viheralueita, säilyttää metsiä, peltoja ja kasvillisuuden määrää.

Yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset tarvitaan mukaan ilmastotalkoisiin – hiilineutraali Turku tehdään yhdessä!