Turussa Kaskenkadulle rakennetaan uusia pyöräkaistoja välille Itäinen Rantakatu – Kupittaankatu. Pyöräilijöiden turvallisuutta pyritään parantamaan rakentamalla ympäristöstä selkeästi erottuvat punaiset kivisirotepinnoitteiset pyöräkaistat. Uudet ajojärjestelyt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Kaskenkadun pyöräkaistojen rakentaminen Itäisen Rantakadun ja Kupittaankadun välille on aloitettu. Pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi pyöräkaistat rakennetaan punaisesta kivisirotepinnoitteesta, jotta pyöräyhteys erottuu ympäristöstään mahdollisimman hyvin. Punaiset pyöräkaistat rakennetaan molempiin ajosuuntiin autoliikenteen kaistojen ja pysäköintipaikkojen väliin.

Kaskenkadun uuden tilanjaon seurauksena kaistajärjestelyt muuttuvat, minkä vuoksi ajoradan maalaukset uusitaan. Pyöräyhteyden rakentamisen yhteydessä myös pysäköintipaikkoja täytyy muuttaa, mikä tulee hieman vaikuttamaan pysäköintipaikkojen määrään Kaskenkadulla.

Rakennustyöt ovat alkaneet pyöräkaistojen pinnoittamisella. Koko työmaan ajan Kaskenkadulla on pääosin molempiin suuntiin yksi autokaista käytössä ja linja-autoliikenne kulkee normaalisti. Pyöräkaistat valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Lisää aiheesta: