Osa lounaissuomalaisista kotitalouksista ja vapaa-ajan asukkaista tulee lähitulevaisuudessa saamaan yhteydenoton kuntansa ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien kiinteistön liittämistä jätteenkuljetukseen.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on jätteenkuljetusten seurannassaan havainnut, että huomattava osa kotitalouksia ja vapaa-ajan kiinteistöjä puuttuu jätteenkuljettajien lautakunnalle toimittamista kuljetustiedoista. Ympäristönsuojeluviranomaiset ohjaavat mahdollisuuksiensa mukaan kiinteistönhaltijoita liittymään jätteenkuljetukseen jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Asuinkelvottomiksi rekisteröidyt rakennukset ja asumattomat vakituiset asuinrakennukset eivät ole mukana valvonnassa.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Paraisilla (ei saaristo), Pöytyällä, Ruskolla (ei Vahdon alue), Salossa, Sauvossa ja Turussa kukin kiinteistönhaltija tilaa jäteastian tyhjennyksen valitsemaltaan kuljetusyritykseltä. Monelle kuljetusyritykselle on haasteellista saada toimitettua ajantasaista ja pyydetyssä muodossa olevaa kuljetustietoa jätehuoltoviranomaiselle, joten seurantaa ja valvontatoimia joudutaan tekemään noin vuoden takaisen kuljetustilanteen mukaan. Jätehuoltolautakunnan kuljetustietojen perusteella jätekuljetusten ulkopuolella edellä mainituissa kunnissa vaikuttaa olevan yhteensä n. 15 000 kotitaloutta ja vapaa-ajan asuntoa. Mikäli jätteenkuljetus on kunnossa ja valvontakirje on siitä huolimatta saapunut, on asukkaan syytä olla yhteydessä jätteenkuljettajaansa ja tarkistaa, että kuljettajalla on oikeat osoitetiedot kiinteistöstä, jolta jätteitä noudetaan. Yhteisten jäteastioiden käytöstä tulee tehdä kirjallinen kimppailmoitus jätehuoltolautakunnalle. Lomake yhteisastiasta ilmoittamiseen löytyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilta www.lsjh.fi/lounais-suomen-jatehuoltolautakunta.

Kemiönsaaressa, Naantalissa, Nousiaisissa, Maskussa, Mynämäellä, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen jätteenkuljetus on kunnan järjestämä palvelu ja tiedot tapahtuneista jätteenkuljetuksista ovat näin ollen suoraan kunnan jätehuoltoviranomaisen tiedossa. Kotitalouksia ja vapaa-ajan asuntoja, joihin valvontatoimet kohdistuvat näissä kunnissa, on yhteensä 490.

Lounais-Suomessa kaikki asuin- ja vapaa-ajan asunnot tulee olla liitettynä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen lukuun ottamatta saaristossa aluekeräyksen piirissä sijaitsevia kiinteistöjä. Kiinteistöille on järjestettävä vähintäänkin polttokelpoisen jätteen jäteastia, jota tulee tyhjennyttää säännöllisesti. Astia voi olla myös lähinaapurin kanssa yhteinen, jolloin yhteisastian haltija ilmoittaa astiaa käyttävät taloudet joko jätehuoltolautakunnalle tai kuntien yhteiselle jätehuoltoyhtiölle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle, riippuen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä. Useamman asunnon kiinteistöille, kuten taloyhtiöille, on polttokelpoisen jätteen keräyksen lisäksi järjestettävä hyötyjätteiden erilliskeräys jätehuoltomääräyksissä määrätyllä tavalla. Jätehuoltomääräykset ovat luettavissa mm. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilla

www.lsjh.fi/lounais-suomen-jatehuoltolautakunta