Turun museokeskukselle on myönnetty Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahastosta avustusta Tu-run linnan asiakaslähtöisten museosisältöjen ja uusien esittämistapojen kehittämiseen. Avustuksella on käynnistetty Osallistaen ja yhdessä tehden -hanke, jonka tarkoitus on kehittää näyttelytoimintaan uudenlaisia yleisöä osallistavia menetelmiä.

Turun linnan tulevaan Muutama sananen naisista -näyttelyyn liittyen yleisön oli mahdollista hakea kesällä mukaan asiakasraatiin, johon valikoitui eri-ikäisiä ja eri taustaisia kaupunkilaisia ja museokävijöitä. Raatilaiset pääsevät vaikuttamaan Muutama sananen naisista -näyttelyn sisältövalintoihin, arvioimaan näyttelyyn liittyviä ratkaisuja ja kehittämään uusia esittämisen tapoja yhdessä näyttelyn työryhmän kanssa. Asiakasraati pääsee vaikuttamaan esimerkiksi näyttelyn esitystapoihin, luento- ja oheisohjelmavalintoihin ja työpaja-aiheisiin.

Raati on aloittanut toimintansa syyskuussa 2018 ja se tulee toimimaan huhtikuuhun 2019 asti. Tavoitteena on saada kaupunkilaiset ja Turun linnan yleisö aktiivisesti mukaan linnan toimintaan ja näyttelyn tekemiseen. Tällä pyritään lisäämään vuorovaikutusta, paikallista yhteisöllisyyttä ja tietoa yleisön toiveista näyttelyratkaisuihin liittyen. Osallistavan työn lopputulokset ja vaikutukset näyttelyn sisältöön määrittyvät vasta asiakasraadin tekemien valintojen jälkeen. Loppuvaiheessa osallistujat esittävät näkemyksensä raadin tavoitteiden toteutumisesta.

Muutama sananen naisista -näyttely avautuu 8.3.2019

Historiankirjoitusta on aikaisemmin tehty vahvasti miesnäkökulmasta ja Turun historiasta kerrottaessa naiset on ohitettu hyvin lyhyesti vain muutamalla sanalla. Turun linnassa 8.3.2019 naistenpäivänä avautuvassa näyttelyssä katse kohdistuu viiden 1600-luvulla eläneen turkulaisen porvarisnaisen mielenkiintoisiin elämäntarinoihin ja toimintaa osana yhteiskuntaa.

Lisäksi päästään tarkastelemaan ruotsalaisen kreivittären, Kristina Brahen elämää Turussa. Uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen näyttely nostaa naiset esiin aktiivisina toimijoina kaupankäynnin, panttilainaamotoiminnan ja teollisuuden alalla. Näyttely valottaa tavallisten porvaris- ja aatelisnaisten arkielämän lisäksi mm. naisten käymiä oikeustaisteluita, perintöasioita, naisten tekemiä rikoksia ja niistä seuranneita rangaistuksia. Näyttelyn tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua naisten historiasta ja asemasta ennen ja nykyään.

Kuva: Näyttelyssä esitettävien lyhytelokuvien kuvauksia tehtiin yhteistyössä Taideakatemian kanssa Luostarinmäellä, Tuomiokirkossa ja Turun linnassa. Asiakasraati pääsee vaikuttamaan myös niiden lopulliseen muotoon. Kuva: TMK/Ville Mäkilä.

Asiasanat: