Tekoälyä hyödyntävät Moto Tiles -liikuntalaatat tuovat hyvä tunnelmaa, itsensä kanssa kilpailua ja aktiivista yrittämistä iäkkään tasapainoharjoitteluun. Nämä asiat innostivat myös Turun kaupunkia hankkimaan robotiikkaa käyttöönsä. Perinteinen harjoittelu saa nyt rinnalleen tekoälyä.

Lisätiedot:

Meditas Oy on suomalainen terveysteknologia-alan yritys ja on keskittynyt digitaalisiin ja robotiikan ratkaisuihin terveydenhuollossa. 
www.meditas.fi

Lääkinnällinen kuntoutus

Moto Tilesin pelit sisältävät erilaisia tasapainoa ja fyysistä toimintakykyä kehittäviä harjoituksia, joissa kosketetaan jalalla kosketusanturillisia laattoja. Voima- ja tasapainoharjoittelun laajempi käyttö toisi merkittäviä kansantaloudellisia säästöjä, sillä se auttaa pitämään ikääntyneet liikuntakykyisinä mahdollisimman pitkään ja ehkäisee kohtalokkailta kaatumisilta. Liikkumattomuus ja lonkkamurtuma vie iäkkään elämänlaatua ja maksaa yhteiskunnalle euroja. Kotona asuvan iäkkään lonkkamurtuma maksaa 20 000 €. Mikäli hän ei kuntoudu kotona asuvaksi, vaan tarvitsee paikan palveluasumisen yksikössä, kustannukset ovat jopa 50 000 € (ensimmäisenä vuotena).

Moto Tiles -liikuntalaatat on innovatiivinen playware-tuote motoriikan, tasapainon ja kognitiivisten taitojen kehittämiseen iloisesti pelien avulla. Tämä robotiikan sovellus mahdollistaa ikääntyvien kuntouttamisen sairaaloissa, palvelutaloissa ja erityisesti kotona. Nyt kuntosali kulkee laukussa tekoälyn ansiosta. Ja muistin harjoittaminen askelmalla on tehokasta aivojumppaa.

Teknologia mahdollistaa uuden tavan kehittyä ammatissaan

Turun kaupungin Lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeutit ovat odottaneet sopivaa teknologiaa hyödyntävää, tehokasta harjoittelumuotoa tukemaan iäkkäiden perinteistä tasapainoharjoittelua. Ammattilaisille, jotka ovat perehtyneet tasapainoharjoittelun teoriaan ja tietävät toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään yksilöllisen tasapainoharjoittelun vaatimat sisällöt, Moto Tiles -liikuntalaatat ovat erinomainen työväline. Tekoälyä hyödyntävien liikuntalaattojen avulla saavutettava progressiivinen askellusharjoittelu vähentää kaatumisia ja tukee sekä turvaa iäkkään liikkumista hänen omassa elinympäristössään.

Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine sanoo, että robotiikan ja digitalisaation sovellusmahdollisuuksia on maailmalla useita, mutta meillä Suomessa käyttöönotto on vielä varovaista.

- Tarvitaan rohkeita kokeiluja ja teknologian soveltamisen avaamista sekä arkeen viemistä. Yhteiskunnan ja ikääntyneen itsensäkin toive useimmiten on, että hän voisi asua kotona liikunta- ja toimintakykyisenä pitempään. Onneksi teknologia tuo tähän uusia keinoja.

Fysioterapeutin kotikäynti

 

Harjoittelua kaupunginsairaalassa