Turun kaupunki järjesti 12.6.-17.9.2018 tontinluovutuskilpailun Kirstinpuiston keskellä sijaitsevien kahden korttelin toteuttajien valitsemiseksi. Kirstinpuiston kaupunginosa on osa rakentuvaa Linnakaupunkia.

Kilpailuun osallistuneet suunnitelmat

Lisätietoja Kirstinpuistosta

Kuva: Havainnekuva nimimerkistä "Duo"

Tontinluovutuskilpailun pääpaino oli kortteleihin tavoiteltujen toimintojen ratkaisuissa, rakennusten ympäristöön sovittamisessa, viihtyisissä kaupunkitiloissa sekä muuntojoustavissa liiketila- ja asuntoratkaisuissa. 

Kilpailuun osallistui neljän eri työryhmän ehdotukset. Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto valitsi kilpailun voittajaksi ”Duo” nimimerkillä jätetyn ehdotuksen. Toinen sija meni nimimerkille ”Punahilkka”. Muita sijoja kilpailussa ei jaettu.

  1. Sija: Nimimerkki ”Duo”

Rakennusliike: Peab Oy
Suunnittelu: Sigge Arkkitehdit Oy

Ehdotuksen arkkitehtuuri on hallittua, asiantuntevaa ja toteuttamiskelpoista. ”Duo” luo visuaalisesti miellyttävää ja toiminnallisesti elävää kaupunkiympäristöä. Asuntoratkaisut ovat toimivia ja hyvin harkittuja. Pysäköinti ja päivittäistavarakaupan huoltoliikenne ovat ratkaistu toimivasti.  Piharatkaisut ja kattopuutarhat tukevat alueen yhteisöllisyyttä. Viher- ja hulevesiratkaisut on luontevasti sovitettu osaksi pihasuunnitelmia. Rakennusten ja pihatilojen valaistusratkaisut ovat hillittyjä ja onnistuneita.  Lisäksi asuntoratkaisut ovat harkittuja ja hyvin toimivia.

Kilpailuehdotus vastaa hyvin kilpailussa asetettuihin tavoitteisiin. Asemakaavoituksen ja rakentamisen näkökulmasta kilpailuehdotus on korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen lähtökohtana jatkotyöskentelylle. Suunnitelmat luovat vähäeleisen, mutta tyylikkään kokonaisuuden, jossa yksinkertaisin keinoin on saavutettu paljon. Hintatarjous huomioiden kilpailuehdotus on kokonaisuutena kilpailun tasapainoisin.

  1. Sija: Nimimerkki ”Punahilkka”

Rakennuttaja: Avara Oy
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Serum Arkkitehdit Oy

Arkkitehtuuri on korkeatasoista, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Kortteleiden suunnittelun innoittajana ovat olleet läheiset puukorttelit ja Port Arthurin kaupunginosa. Punaisesta tiilipaanusta tehdyt harjakattoiset massat korotettuine sisäpihoineen luovat vaikutelman kahdesta linnoituksen omaisesta korttelikokonaisuudesta, joissa on hieman sulkeutunut vivahde.

Suunnitelmissa on esitetty kokonaisvaltainen ja onnistunut valaistussuunnitelma. Viher- ja hulevesiratkaisut on otettu onnistuneesti osaksi kokonaisuutta ja niille on osoitettu monipuolista käyttöä pihoina sekä leikki- ja oleskelualueina.

Korkealaatuisesta suunnittelusta huolimatta kilpailuehdotuksen liittyy kysymyksiä mm. suunnitelmien mukaisen rakentamisen toteutumisesta, toteutuksen aikataulutuksesta ja vaiheistamisen mahdollisuudesta sekä arkkitehtuurin sovittamisesta alueen muuttuvaan kaupunkikuvaan.

Muut kilpailuun osallistuneet nimimerkit olivat ”Artturinkulma 2020” (Ahti Invest Oy, NCC Suomi Oy ja Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy) ja ”Vice Versa” (Skanska Talonrakennus Oy, Turun Osuuskauppa ja Schauman Arkkitehdit Oy)

Asemakaavaehdotus ja alueen rakentaminen

Turun kaupunki aloittaa yhteistyössä jatkosuunnittelun voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.

Jatkoneuvottelut sekä suunnitelmien tarkistaminen on tarkoitus saattaa valmiiksi siten, että asemakaavaehdotus on mahdollista esittää kaupunkiympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi tammikuun 2019 loppuun mennessä. Tavoitteellisesti korttelien tonttien rakentaminen käynnistyy 2020 -luvun alussa.

Tavoite on, että Artturinaukiosta muodostuu Kirstinpuiston alueen uusi toiminnallinen, viihtyisä ja vetovoimainen sydän, jonka ympärille sijoittuvat asuinrakentamisen lisäksi alueen keskeisimmät kaupalliset ja muut palvelut.