Raunistulan alakoulun 4.-6. matematiikkaluokkien oppilaat perehtyivät torstaina 8.11. binäärimatematiikan saloihin. Oppilaat askartelivat isänpäivälahjaksi rannekorut, joiden sisältämä viesti dekoodattiin kotona yhdessä isän kanssa.

Päivän opetuksesta vastasivat Kerttulin ICT-lukion opiskelijat apulaisrehtori Juho Airolan johdolla.

- Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään binäärimatematiikan alkeita. Ensin käydään läpi miten ihminen ja tietokone käsittelee dataa, minkä jälkeen oppilaat askartelevat binäärikorun isälle lahjaksi, Airola kertoi.

ICT-lukion opiskelijat kertoivat oppilaille, kuinka tietokoneet ymmärtävät vain nollista ja ykkösistä koostuvaa binäärikoodia. Opiskelijat havainnollistivat matemaattisia käsitteitä alakouluikäisten kokemusmaailmaan sopivien esimerkkien avulla. He esimerkiksi kertoivat, kuinka erilaisten pelikonsolien toiminta on riippuvainen siitä, miten ihminen on ne ohjelmoinut.

Havainnollistavan osuuden jälkeen oppilaat pääsivät askartelemaan Binary Bracelet -rannekorun. Koru koostui erivärisistä helmipareista, joista jokainen pari vastasi yhtä kirjainta. Viesti dekoodattiin eli selvitettiin yhdessä isän kanssa annetun ohjelapun perusteella. Näin lapsi ja isä pääsivät yhdessä ratkaisemaan binäärimatemaattista pulmaa hauskan tehtävän avulla!

Opetustuokiot olivat yksi Turun kaupungin järjestämistä STEAMit! -kokeiluista, joiden avulla tuetaan ja innostetaan oppilaita mukaan tieteen ja tekniikan maailmaan. STEAM Turku on Turun kaupungin kärkihanke, jossa luodaan uusia koulutuksen toimintamalleja luonnontieteen ja tekniikan alojen vetovoiman vahvistamiseen. STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts, math.

Tänä syksynä alkaneissa STEAMit! -kokeiluissa koulut ideoivat uusia, omaan arkeensa sopivia yhteistyö- ja toimintatapoja. Toinen STEAMit! -kokeilut toteutettiin syyskuussa, kun Hepokullan päiväkodin pienryhmät vierailivat TSYKin lukion biologian tunnilla ja suunnittelivat vierailun innoittamina päivähoitoyksikköönsä oman tiedepäivän.

Lue lisää: turku.fi/STEAM.