Keskiviikkona 7.11. vietettiin varhaiskasvatuksen Digiä, liikettä, ilmiöitä –projektin starttipäivää. STEAM Turku -hankkeen kanssa toimiva ja Opetushallituksen sekä Turun kaupungin rahoittama projekti pyrkii kehittämään uudenlaisia, innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Päiväkodit tälle vuosituhannelle

 

Energisessä starttipäivässä kymmenen hankkeeseen valittua pilottipäiväkotia kokoontui TOP-keskukseen paitsi keskustelemaan hankkeen käytännön toteutuksista myös ideoimaan ja visioimaan sitä, mitä varhaiskasvatus voi olla ja tulee olemaan.

Tai starttipäivän osallistujien sanoin: varhaiskasvatuksenkin on aika harpata tälle vuosituhannelle.

−Projektilla pyritään tuunaamaan vanhempien päivähoitoyksiköiden oppimisympäristöjä, hankkeen projektikordinaattori Riikka Vuorinen kertoo.

Vuosina 2018-2020 toteutettava projekti sijoittuu samaan linjaan tiede- ja teknologiapolkuja luovan STEAM:in kanssa. STEAM Turku on Turun kaupungin kärkihanke, jossa luodaan uusia koulutuksen toimintamalleja luonnontieteen ja tekniikan alojen vetovoiman vahvistamiseen.

Digiä, liikettä, ilmiöitä –projekti toimii liikunnallisuuden ja toiminnallisen oppimisen lisäämisen pohjalta, jota tuetaan hankkeen rahoittamilla kaluste- ja laiteratkaisuilla. Leikin ja toiminnallisuuden avulla lapsille esitellään matemaattisia taitoja ja ilmiöitä. Projektia koordinoi sivistystoimialan projektitoimisto yhteistyössä TOP-keskuksen kanssa.

Laitteet toimivat apuvälineinä erilaisiin oppimiskokemuksiin.

Oppiminen ei kuitenkaan keskity itseisarvoisesti teknologiaan, vaan laitteet toimivat apuvälineinä erilaisiin oppimiskokemuksiin ja innovatiivisuuteen. Tekniikka mahdollistaa muun muassa kädentaitoja, ohjelmoinnin alkeiden oppimista, oppimispelejä, liikuntateknologiaa ja tiedonhakua. Mahdollisuudet ovat laajat ja tulevat varmasti lisääntymään projektin edetessä ja sen toimivien ratkaisujen lähtiessä levitettäväksi muidenkin päiväkotien käyttöön.

kymmenen pilottipäiväkodin edustajat kokoontuivat starttipäivään ideoimaan parempia päiväkoteja.

Pilottipäiväkodit raivaavat tietä

 

Starttipäivänä ideoita löytyi jo joka lähtöön. Hyvinkin yksinkertaisilla toimilla, kuten ahtaiden ja sokkeloisten tilojen muokkaamisella pedagogisemmiksi saa jo ihmeitä aikaan, ja toisaalta visioita riitti lasten tutkimuslaboratorioihin asti.

Projekti auttaa konkretisoimaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteita, joissa korostetaan mm. monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kasvatuksessa ja opetuksessa. Erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on siis vastedes myös varhaiskasvatuksen tehtävä. Turussa kaikkien päiväkotien perusvarusteluun kuuluu tietokoneita, kosketustauluja ja tablettitietokoneita. Projektissa kehitetään muun muassa tilojen ja laitteiden käyttöön liittyviä toimintatapoja sekä henkilöstön osaamista, ja täydennetään olemassa olevaa välineistöä oppimista paremmin tukevaksi.

Pilottipäiväkodit sitoutuivat kehittämään omaa päiväkotiympäristöään uutta pedagogiikkaa tukevaksi.

−Olisi tärkeää saada kaikkiin varhaiskasvatuksen tiloihin lähtökohdat siihen, että voitaisiin toimia uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan, mikä ei vielä nyt toteudu, starttipäiväläiset summaavat.

−Tavoitteena on, että kun projekti loppuu kevään lopussa 2020, meillä olisi päiväkotien kehittämissuunnitelma malli joiden avulla saadaan päivitettyä päivähoitoyksiköiden oppimisympäristöjä, Vuorinen sanoo.

Projektin tiimoilta kehitetään erityistä huomiota varhaiskasvatuksen tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Pilottipäiväkodeiksi valittiin erityisesti vanhemmissa rakennuksissa sijanneita varhaiskasvatuksen yksiköitä.

−Vaikka Turussa on rakentumassa uudisrakennuksia, suurin osa on vanhoja päivähoitoyksiköitä jotka kaipaavat uudistamista. Osa yksiköistä kaipaa perusteellisempaa remonttia, mutta osaan riittäisi hyvällä suunnittelulla toteutettu päivittäminen, Vuorinen kertoo.