Turun kaupunki julistautuu Syrjinnästä vapaaksi alueeksi 16.11.2018 kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä. Aloite on tullut Turun kaupunginvaltuustolta. Lähes 30 valtuutettua oli hienon aloitteen takana.

Kampanjaa on syksyn kuluessa viety eteenpäin kaupungin työyhteisöissä. Kaupunginjohtaja Minna Arve on muistuttanut henkilöstölle mm., että kaupungin työyhteisössä on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja syrjintään ja pyytänyt puuttumaan ja kertomaan, jos näkee tai kokee itse työssään syrjintää tai tasa-arvoon liittyviä epäkohtia.

Lisäksi Arve on kehottanut työyhteisöjä pohtimaan, mitä yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys tarkoittavat itse kunkin työssä ja kuinka teemaa voidaan entistä systemaattisemmin edistää päivittäisessä toiminnassa ja työssä.

– Tottahan tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet ovat ohjanneet Turun kaupungin toimintaa aikaisemminkin. Osallistumalla Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan muistutamme sekä itseämme että turkulaisia sitoutumisestamme yhdenvertaisuuteen, sanoo Arve.

Video: Turun kaupunki julistautui Syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Yhdenvertaisuuden edistäminen on laaja kokonaisuus, joka koskettaa jokaisen kaupungin työntekijän työtä jollakin tavalla. Se on esimerkiksi esteettömyyden huomioon ottamista kaupunkisuunnittelussa ja digitaalisissa palveluissa, kielimuurien purkamista, asennemuokkausta, palvelumuotoilua ja syrjäytymisen ehkäisyä.

– Paljon on tehty jo, mutta paljon on myös parannettavaa. Uskon, että pitämällä esillä yhdenvertaisuutta puheessa, sanat muuttuvat oivalluksiksi ja teoiksi, ja yhä useampi alkaa tehdä työtään ottamalla huomioon, miten se hyödyttää parhaiten erilaisia turkulaisia, tiivistää Arve.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan tausta:

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kampajaa toteuttavat yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry., Vammaisfoorumi ry.