"Lastenkoti lapsen silmin" -vihkoon on koottu Turun lastenkotien asiakasraadeissa käsiteltyjä aiheita mm. lasten oikeuksista, osallisuudesta ja turvallisuudesta sekä siitä, millainen on hyvä ohjaaja ja hyvä lastenkoti.

Lisätiedot:

Asiakasraadit eli pikkuraadit toimivat aktiivisesti Moikoisten, Makslankadun, Puolukkatien, Vakka-Suomentien ja Lakkatien lastenkodeissa. Raadeissa on mukana 2–8 lasta ja nuorta/lastenkoti. Myös jälkihuollon nuoret voivat olla mukana raadeissa. Mukana on myös kaksi ohjaajaa, jotka pysyvät samoina vaikka nuoret vaihtuisivatkin. Asiakasraati kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. Lisäksi raadit kokoontuvat pari kertaa vuodessa yhteistapaamisiin.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla. Sisäministeriö on vuodesta 2013 lähtien suositellut yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivänä. Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vuodesta 2020 lukien vakiintuneeksi liputuspäiväksi, jolloin myös kalentereihin tulee päivän kohdalle lipun kuva.

Suomen Unicef on myöntänyt Turun kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen aiemmin tänä vuonna. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisen kehittämistyön jatkamista.

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Turun lastenkotien asiakasraadit kokoontuivat yhteen ja luovuttivat koostamansa vihkosen ”Lastenkoti lapsen silmin” hyvinvointitoimialan johdolle.

Turun lastenkodeissa asuvista lapsista ja nuorista koostuvat asiakasraadit aloittivat toimintansa viime vuoden joulukuussa lastenkotien ohjaajien johdolla. Asiakasraatitoiminnassa on kyse lasten ja nuorten oikeuksista ja osallisuudesta, niiden näkyväksi tekemisestä sekä lastensuojelun sijaishuollon kehittämisestä palvelun käyttäjiä kuunnellen.

- Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. He voivat raadissa harjoitella kansalaisuustaitoja ja aikuiset saavat arvokasta tietoa toiminnasta ja lastenkotiin kohdistuvista toiveista, kertoo raatityötä käynnistämässä ollut ohjaaja Katja Tolonen Makslankadun lastenkodista.

Turvallisuutta luo tieto siitä, että ohjaajilta saa apua lastenkodista muuton jälkeenkin

Kuluneen vuoden asiakasraatien kokoontumisissa lapsilla ja nuorilla on ollut paljon ajatuksia muun muassa siitä, miten turvallinen lastenkoti rakentuu.

- Turvallisuutta luo, että tuntee turvallisuusohjeet ja osaa toimia epätavallisissa tilanteissa ja se, että nuori tietää, mihin ottaa yhteyttä kun sairastuu. Eli käytännön ohjeita, jotka tukevat häntä aikuistumaan lastenkodista muutonkin jälkeen, raadissa jälkihuollon asiakkaana mukana ollut 21-vuotias nuori toteaa.

Hyvän lastenkodin ilmapiiri on hänen mielestään rauhallinen ja turvallinen sekä ilmapiiri kunnioittava.

Lastenkotien esimiehet ja raadit ohjaajineen tapasivat Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Tilaisuudessa raatien edustajat luovuttivat ”Lastenkoti lapsen silmin” -vihkosen hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksalle.

- Pidän erittäin tärkeänä ja arvokkaana, että lastenkodeissa on lähdetty osallistamaan lapsia ja nuoria lastenkodin arjen kehittämiseen. Meillä on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet kuulla lapsia suoraan juuri heitä koskevissa asioissa, Riitta Liuksa toteaa.

Nuoret esittivät tilaisuudessa kysymyksiä, joihin he haluavat erityisesti vaikuttaa. Asiakasraadeissa mukana olleet ohjaajat ja lapset kertovat kuluneen vuoden olleen antoisa kaikille osapuolille. Se on sisältänyt erityisesti lasten oikeuksien, osallisuuden ja velvollisuuksien opettelua.

Asiakasraatien toiminta jatkuu

Lasten ja nuorten yhteen kootut ajatukset ja toiveet otetaan hyvinvointitoimialan sijaishuollossa huomioon. Asiakasraadit jatkavat myös toimintaansa.

- Vihkoseen koottuja toiveita ja ajatuksia hyödynnetään lastenkotien kehittämisessä, uusien lasten ja nuorten muuttaessa lastenkoteihin sekä henkilökunnan perehdyttämisessä ja koulutuksissa. Lastenkokousten ja asiakasraatien avulla haluamme lisätä lasten itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, toteaa toimistopäällikkö Eira Virolainen perhe- ja sosiaalipalveluiden sijaishuollosta.

 

Kuvat Lastenkoti lapsen silmin -vihkosesta