Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston perustamisesta. Eurooppa-toimiston 20-vuotista taivalta juhlistetaan 20.11. Brysselissä järjestettävällä seminaarilla, jonka teemana on kestävä kehitys. Juhlaseminaarin tarkoituksena on esitellä eurooppalaiselle yleisölle Turun globaalistikin erittäin kunnianhimoista hiilineutraalisuustavoitetta sekä maakunnassa tehtyä kiertotaloustyötä.

– Turussa ja Varsinais-Suomessa tehdään upeaa työtä kestävän kehityksen saralla niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kuin kiertotalouden edistämiseksi. Tätä työtä voi ylpeänä esitellä Brysselissä. Aihe on erittäin ajankohtainen, ja seminaarimme on herättänyt laajaa kiinnostusta, kertoo toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon.

Tilaisuudessa kuullaan mm. komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen tervehdys, ja pääpuheen kaupunkien roolista globaaleina ilmastojohtajina pitää ICLEI:n pääsihteeri Gino Van Begin. Turun kaupungilta juhlallisuuksiin osallistuu kaupunginjohtaja Minna Arveen johdolla 20 hengen delegaatio, jossa mukana ovat Turun kaupunginhallituksen jäsenet.

Eurooppa-toimistoa juhlistetaan myös Turussa itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Valtion virastotalolla järjestettävässä tilaisuudessa. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa siitä, miltä EU-edunvalvonnan nykytilanne sekä tulevaisuus näyttävät.

Eurooppa-toimiston henkilökuntaa: Kaisa Vuori, Saara Nuotio-Coulon ja Miia Paananen.

Eurooppa-toimisto palvelee varsinaissuomalaisia toimijoita

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto on Turun kaupungin ylläpitämä toimisto Brysselissä. Toimisto tuottaa palveluita myös Varsinais-Suomen liitolle ja Turun yliopistolle. Eurooppa-toimisto seuraa Turun ja Varsinais-Suomen kannalta merkittäviä EU-politiikan aloja, kehityslinjoja, rahoitusohjelmia ja lainsäädäntöä sekä vaikuttaa niihin tarvittaessa. 

Lisäksi tehtävänä on Varsinais-Suomelle tärkeiden asioiden ja osaamisen tuominen EU-instituutioiden kuten Euroopan komission ja Euroopan parlamentin sekä muiden keskeisten toimijoiden tietoisuuteen.

Toimiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhteistyöverkoston ylläpitäminen sekä ovien avaaminen turkulaisille ja varsinaissuomalaisille toimijoille.

Brysselissä toimivat yhteistyöverkostot ovat myös tärkeä edunvalvonnan kanava. Toimisto informoi EU-instituutioiden edustajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä Varsinais-Suomen hyvistä hankkeista ja osaamisalueista sekä lisää alueen tunnettuutta Brysselissä järjestämällä tapaamisia ja tapahtumia.

– Toimiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhteistyöverkoston ylläpitäminen sekä ovien avaaminen turkulaisille ja varsinaissuomalaisille toimijoille. Lisäksi EU-osaamisen kehittäminen toimijoiden keskuudessa on tärkeää ja siihen tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän, toteaa Saara Nuotio-Coulon.

Lisäksi Eurooppa-toimisto välittää varsinaissuomalaisille toimijoille ja taustatahoille ennakoivaa tietoa valmisteilla olevista EU:n rahoitusohjelmista, lainsäädännöstä ja niiden mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomeen.

Brysselissä järjestettävän juhlaseminaarin ohjelma:
Sustainable way of life: Cities and regions making the difference

Lisätiedot Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta