Maarian neuvolan palvelut siirtyvät Yli-Maarian monitoimitalo Ypsiloniin (Kukkamaariankatu 44) 9.1.2019 alkaen. Maarian neuvola on kiinni 7.-8.1. muutosta johtuen ja viimeinen toimintapäivä vanhoissa tiloissa on perjantaina 4.1.

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon

Muutos koskee kaikkia Maarian eri neuvolapalveluja. Jatkossa Maarian neuvolan vanhoissa tiloissa (Arkeologinkatu 6) ei ole enää neuvolatoimintaa vaan kaikki toiminta on keskitetysti Ypsilonissa.