Turussa on aloitettu kokeilu keskustassa liikkuvien asiakasvirtojen mittaamisesta. Marraskuusta tammikuun loppuun kestävän kokeilun tarkoituksena on tuottaa kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa ihmisten kulkureiteistä ydinkeskustan alueella.

Kokeilussa kerättävä data kertoo kaupungilla liikkuvien ihmisten määrän, suosituimmat reitit ja ruuhkapaikat. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opastamisen, kaupungin palveluiden ja matkailun kehittämisessä sekä liikennesuunnittelussa. Kokeilun tavoitteena on löytää myös uusia, innovatiivisia malleja ja ratkaisuja kaupunkikokemuksen parantamiseksi.

- Pyrimme löytämään erilaisia keinoja, joilla kerättävää dataa voidaan hyödyntää. Yksi mahdollinen kohde on kauppatorin rakennusprojektin aikaisen asioinnin ja liikenteen sujuvoittaminen, sanoo projektipäällikkö Riikka Niemelä Turun kaupungilta.

Mittaus tapahtuu keskusta-alueella Bluetooth-signaaleja havainnoimalla. Kaikki tieto kerätään anonyymisti ilman henkilötietoja ja kenenkään yksityisyyttä rikkomatta. Kokeilun laitteisto on suunniteltu ja toteutettu tarkasti noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Kokeilu on osa Turun kaupungin Opastamisen ekosysteemi –hanketta. Laitteet, mittauksen ja analysoinnin toteuttaa turkulainen Hypercell Industries Oy, joka tuottaa IOT-ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun ja useille eri teollisuuden aloille. 

- Tämän tyyppisen hankkeen toteuttaminen kaupunkimittakaavassa on erittäin mielenkiintoista ja odotamme yhteistyön tuloksia suurella mielenkiinnolla. On hienoa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden visiota puhtaasta ja älykkäästä kaupunkiympäristöstä, kommentoi Hypercell Industriesin tiedottaja Sami Vepsäläinen.

Opastamisen ekosysteemi on kaksivuotinen hanke, joka kehittää kaupunkien opastamista ja sen myötä palveluiden saavutettavuutta ja keskusta-alueiden vetovoimaisuutta. Hankkeessa on mukana kolme 6Aika-kaupunkia, Helsinki, Tampere ja Turku, joiden käyttöön luodaan yhteinen nykyaikaisen kaupunkiopastamisen kokonaissuunnitelma. Hanke on osa kuuden suurimman suomalaiskaupungin 6Aika-strategiaa ja sitä rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan liitto.

www.opastamisenekosysteemi.fi
www.6aika.fi