Koulupäiväpyrähdys on toiminnallinen välipala oppituntien oheen. Videoiden tavoitteena on tutustua erityisesti oppilaiden fyysistä toimintakykyä kehittäviin liikkeisiin.

Move-info

  • Move! -mittaus on seurantajärjestelmä, joka mittaa lapsen fyysistä toimintakykyä ja näin tuottaa tietoa oppilaan toimintakyvystä, kannustaen sen kehittämiseen.
  • Lisätietoa: www.edu.fi/move

Koska lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet. Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen.

Move! - lähtökohtana koululaisen selviytyminen arjen tehtävistä

Turun AMK:n fysioterapeuttiopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet videot Koulupäiväpyrähdyksistä, jonka harjoitteiden tavoite on auttaa lasta kehittämään hänen omassa elämässään keskeisiä taitoja ja tämän kautta tukea hänen toimintakykyään. Videon harjoitukset sopivat tehtäviksi oppitunneilla.