Unettomuus, saamattomuus tai yksinäisyys – ovatko haasteet tuttuja? Arkeen Voimaa -ryhmä kannustaa muuttamaan elämää pysyvästi. Tavoitteena on kohentaa omaa terveydentilaa, helpottaa arkea ja myös vähentää terveydenhuollon asiakaskäyntien määrää.

Lisätiedot: 

Kenelle?
Ryhmä sopii kaikille, joilla on haasteita arjessa, olipa sitten kyse pitkäaikaissairaudesta, pitkäaikaistyöttömyydestä tai vaikkapa yksinäisyydestä.

Miten?
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon välein 2½ tuntia kerrallaan. Ryhmiin on jatkuva ilmoittautuminen aluekoordinaattorin kautta. Osallistuminen on maksutonta.

Mikä?
Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopistossa. On havaittu, että jopa 80 %:a pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Arkeen Voimaa on näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa ryhmätoimintaa.

Lisätiedot:

Aluekoordinaattori Anna Riitta Miettinen
p. 040 6428 037
anna.miettinen@turku.fi

www.turku.fi/arkeenvoimaa
www.arkeenvoimaa.fi

Ryhmän kuudella kokoontumiskerralla käydään läpi mm. unta, arkiliikuntaa, ruokaa, vuorovaikutustaitoja ja tapoja saada apua esimerkiksi kivun lievitykseen uudelleensuuntaamalla ajatukset. Ryhmän tärkeimmät työkalut ovat toimintasuunnitelma, päätöksenteko ja ongelmanratkaisu. Ryhmään osallistuva itse päättää mitä hyvinvointinsa osa-aluetta haluaa kehittää.

Arkeen Voimaa -ryhmää ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat jotka ovat aiemmin itse osallistuneet jäseninä ryhmään.

- Vertaisten antamat neuvot koetaan ehkä helpommin lähestyttäviksi ja kun kukin saa ryhmässä edetä omaan tahtiin, saattaa se kadoksissa ollut motivaatio löytyä, aluekoordinaattori Anna Riitta Miettinen kertoo.

Asiat, jotka ovat voineet jäädä jonnekin mielen perukoille sosiaali- ja terveydenhuollon-ammattilaisella käynnin jälkeen, saadaan käyttöön muun muassa itsehoidon työkaluja käyttämällä.

Vinkkejä arkipärjäämiseen

Terveydenhuollon henkilökunta hoitaa sairaudet ja ohjaa asiakasta sote-ammattilaisen näkökulmasta. Arkeen voimaa -kurssilla etsitään ratkaisua arjen haasteisiin.

- Neuvomme ryhmäläisiä arkipärjäämisessä ja kerromme esimerkkejä, joilla olemme itse päässyt eteenpäin, useana vuonna ryhmiä ohjannut Mari Mattila kertoo.

- Jokainen pystyy tekemään enemmän terveytensä hyväksi kuin vain ottamaan lääkkeitä, ryhmäohjaajakoulutuksen juuri suorittanut Anne Rivasto avaa.

- Kun ihmiset heräävät huolehtimaan hyvinvoinnistaan, hyöty on myös yhteiskunnallisesti merkittävä, juuri toisen ryhmänsä ohjannut Esa Rinne huomauttaa.

Vaikka ryhmässä mukana olevien sairaudet ja haasteet ovat erilaisia, he saavat ryhmästä tukea arkipärjäämiseensä. Kurssin ennalta määriteltyyn ohjelmaan kuuluvat mm. eri teemoihin keskittyvät ideariihet.

- Ideariihien ajatuksena on tuoda käytännön esimerkkejä käsiteltävistä aiheista, kaikkien ryhmäläisten ajatukset ovat tärkeitä, Arkeen voimaa koordinaattori Riikka Korhonen lisää.

 

Arkeen Voimaa -ohjaaja Esa Rinne ja aluekoordinaattori Anna Riitta Miettinen

Toimintasuunnitelma joka viikolle

Kurssilla laadittavien toimintasuunnitelmien tavoitteisiin pyrkimisen pitäisi tuottaa iloa. Siksi esimerkiksi tekemättömien töiden listaa ei kannata alkaa ensimmäisenä lyhentää. Onnistuminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

- Varsinkin naisia pitää kannustaa hienoiseen itsekkyyteen tavoitteiden asettamisessa. Ne voivat liittyä muuhunkin kuin esimerkiksi koko asunnon siivoamiseen, Riikka Korhonen ja Mari Mattila kuvaavat.

Suunnitelman tekemisessä kannustetaan kohtuullisuuteen, jokaisen omien voimavarojen mukaan.

Huono sää ei kelpaa syyksi jäädä kotiin.

- Meillä on paljon maksuttomia hyvinvointia tuottavia palveluita ympärillämme, mahdollisuudet pitää vaan huomata, Riikka Korhonen muistuttaa.

Terveellisen syömisen ei tarvitse olla kallista.

- Myös pakastevihannekset ovat hyviä ja samalla edullisia. Ne tuovat ruokavalioon myös monipuolisuutta, Anne Rivasto lisää.

Huonolla säällä voi puolestaan suunnata kauppakeskukseen kävelemään. Arkiliikunta on liikuntaa siinä kuin vaikka kuntosalilla käynti.

Ylimmässä kuvassa Arkeen Voimaa -ohjaajat Mari Mattila ja Anne Rivasto 

Juttu on julkaistu Nivelposti-lehdessä (1/2019)