Uupumusta, työttömyyttä, oma tai läheisen pitkäaikaissairaus? Ongelmat voivat olla moninaiset, mutta oireet ovat usein samanlaisia. Arkeen Voimaa -toiminnan ryhmissä toisilta ryhmäläisiltä saa tukea ja ohjeita. Neuvoja annetaan vertainen vertaiselle eikä perinteisesti ylhäältä alas terveydenhuollon ammattilaiselta potilaalle.

Arkeen Voimaa

Kenelle? 
Ryhmä sopii kaikille, joilla on haasteita arjessa, olipa sitten kyse pitkäaikaissairaudesta, pitkäaikaistyöttö-myydestä tai vaikkapa yksinäisyydestä.

Miten?

  • Ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon välein 2½ tuntia kerrallaan. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia ja ylläpitämään niitä.
  • Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä, kuten päätöksentekotaitoja, oman toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisua.
  • Turussa ryhmiin on jatkuva ilmoittautuminen aluekoordinaattorin kautta. Osallistuminen on maksutonta.

Mikä?
Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopistossa. On havaittu, että jopa 80 %:a pitkäaikaissairaiden kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Arkeen Voimaa on näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaa ryhmätoimintaa.

Missä?
Arkeen Voimaa -toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän, Kangasalan, Kuopion, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan ja Ylöjärven kaupungeissa, Mäntsälän kunnassa sekä Eksotessa. Lisätietoja.

Lisätiedot: 

Riikka Korhonen, valtakunnallinen koordinaattori, p. 040 186 3028, etunimi.sukunimi@turku.fi

Jokainen on itse oman elämänsä paras asiantuntija ja myös arjen haasteiden ratkaisija. Kukaan toinen ei voi tehdä toisen puolesta päätöstä esimerkiksi säännöllisen liikunnan tai terveellisen ruokavalion aloittamisesta. Kun ihmiset heräävät itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja toipumisestaan, kustannussäästöt ovat yhteiskunnallisestikin merkittävät.

Eri puolilla maailmaa ryhmiin osallistuneet kokeneet itsearvioidun terveytensä kohentuneen

Arkeen Voimaa -toimintamalli perustuu CDSMP (Chronic Disease Self-Management Program) -lisenssiin, joka on käytössä yli 30 maassa ympäri maailmaa kaikilla maailman mantereilla. Ryhmätoiminnan vaikutuksista on olemassa näyttöön perustuvaa tutkimusta. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmiin osallistuneet  kokivat itsearvioidun terveytensä kohentuneen. He kokivat myös oireiden hallinnan, arjessa selviytymisen ja yhteistyön terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa parantuneen.  Myös terveydenhuollon käyntien määrä väheni. Toiminnasta on tehty myös runsaasti vertaisarvioitua tutkimusta, joiden tulokset olivat samansuuntaisia.

Suomessa Arkeen Voimaa -ryhmiä pyörii 10 paikkakunnalla, mm. Turussa ja yhdessä kuntayhtymässä.  Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset koulutetut ohjaajat ennalta määritellyn ohjelman mukaan.

Turkulaiset ovat voineet osallistua Arkeen Voimaa -ryhmiin vuodesta 2012 lähtien, ensimmäisinä Suomessa.  

- Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ohjaavat ja hoitavat asiakkaita ammattilaisen näkökulmasta. Sen rinnalla jokainen itse voi tehdä hyvinvointinsa hyväksi paljon ja saada siihen tukea toisilta samassa asemassa olevilta, joilla on jo ehkä omakohtaisia kokemuksia, jotka ovat auttaneet heitä elämässä eteenpäin, toimialajohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo.

- On ollut ilo mahdollistaa Arkeen Voimaan tulo turkulaisten hyväksi, hän jatkaa. 

Kun Arkeen Voimaa -ryhmiin haetaan henkilöitä, joilla on pitkäaikaissairaus tai muita haasteita elämässään, tärkeässä asemassa ovat potilaat terveysasemalla kohtaavat lääkärit.

- Terveysasemien lääkäreillä on tärkeä rooli ohjata Arkeen Voimaa -ryhmiin sellaiset asiakkaat, joille voisi olla hyötyä ryhmässä opeteltavista itsehoidon menetelmistä ja auttaa heitä löytämään juuri heidän elämäänsä sopivat keinot ja ratkaisut, joilla päästä eteenpäin, kertoo Arkeen Voimaa -toiminnan koordinaattori Riikka Korhonen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Paljon palveluita käyttävistä asiakkaista itsehoidon taitajaksi

Arkeen Voimaa -toimintaa esitellään Lääkäripäivien (9.-11.1.2019) Areena-lavan pääpuheenvuoroissa. Aiheena on, miten paljon palveluita käyttävästä kuntalaisesta tullaan itsehoidon taitajaksi.

Mukana ovat tutkimus- ja kehitysjohtaja, hallintotieteiden tohtori Jenni Airaksinen Suomen Kuntaliitosta, yleislääketieteen ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Keskustan terveysaseman vastaava lääkäri Lauri Simojoki ja valtakunnallinen Arkeen Voimaa -koordinaattori ja terveydenhoitaja (YAMK) Riikka Korhonen.

Tapahtuman järjestävät Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet.

Katso myös video: