Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvä Vamos-toiminta jatkuu Turussa. Turun kaupunki panostaa Vamos-toimintaan 200 000 euroa tänä vuonna. Viime vuoden aikana toiminnan piirissä oli 380 nuorta.

Nuorten tukipalvelu Vamoksen toiminta käynnistettiin Turussa vuonna 2015 yhteistyössä Helsingin diakonissalaitoksen ja Me-säätiön kanssa. Alkuperäisen sopimuksen mukainen kohderyhmä oli 12–19 vuotiaat. Erityispiirteenä on ollut 12–15-vuotialle järjestetty palvelu. Vuoden 2017 aikana ikäryhmää laajennettiin 20–29-vuotiaisiin.

Helsingin diakonissalaitoksen saamien kielteisten hankerahoituspäätösten jälkeen Vamos-toimintaa täytyy sopeuttaa tänä vuonna. Toiminnan kohderyhmä on jatkossa 16–29-vuoden ikäisissä ja painopiste alle 25-vuotiaissa. Yläouluihin jalkautuvat psykiatriset sairaanhoitajat auttavat yläkouluikäisiä psykososiaalista tukea tarvitsevia. 

Vamoksen nuorille aikuisille kehitetty Mindset-työmalli on osoittautunut tuloksiltaan hyväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen välineeksi. Vamos tekee tiivistä yhteistyötä Turun Ohjaamon kanssa. Ohjaamon ja Vamoksen yhteinen sijainti tuo synergiaa ja mahdollistaa nuorten joustavan ohjaamisen soveltuvaan palveluun.

Vamos-toiminnan vahvuuksia ovat myös toiminnan vapaaehtoisuus nuorelle ja mahdollisuus jalkautua myös nuorten koteihin. Tätä hyödynnetään Mindset-toiminnassa.

Hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen 2019 talousarviossa Vamoksen toimintaan on varattu 200 000 €. Helsingin diakonissalaitoksen panostuksen kanssa tällä voidaan kattaa kolmen kokoaikaisen työntekijän kustannukset, esimiestyö sekä toimintakustannukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.1.2019.

Vamos Turku on tarkoitettu 12─29-vuotiaille turkulaisille nuorille, jotka haluavat ja tarvitsevat tukea ja valmennusta nykyisessä elämäntilanteessaan. Palvelun päätavoitteena on vahvistaa nuoren arjenhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta. Tämän lisäksi tarkoituksena on rakentaa yhdessä nuoren kanssa kiinnittymistä koulunkäyntiin sekä kestävää polkua opiskeluun tai työhön.