Turun kaupunki on lähettänyt peruskouluille, lukioille ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksiin sekä nuorisotiloille viestin, jossa muistutetaan ohjeista seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseksi. Viestissä kerrataan myös, kuinka lasten ja nuorten kanssa voi käsitellä asiaa sekä mistä saa tarvittaessa apua.

Turun kaupungin lähettämä viesti liittyy Oulussa ja Helsingissä paljastuneisiin alaikäisten lasten hyväksikäyttötapauksiin, joista on epäiltynä maahanmuuttotaustaisia nuoria miehiä.

Viesti on lähetetty Wilma-järjestelmän kautta ja se tavoittaa kaikki edellä mainituissa oppilaitoksissa opiskelevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa sekä opettajat ja muun henkilökunnan. Viestin on saanut noin 30 000 henkilöä.

- Halusimme nostaa esiin aikuisten vastuun kaikkia järkyttäneessä asiassa, ja ennen kaikkea sen, että kouluissa nyt puhuttaisiin seksuaalisesta koskemattomuudesta ja netin vaaroista, sanoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

Turun kaupunki on ohjeistanut koulujen lisäksi myös kaupungin nuorisopalvelujen nuorisotyöntekijöitä ja muuta kaupungin henkilökuntaa asiaan liittyen.

Turun kaupungin viesti on, että kysymyksessä on hyvin vakava asia. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, johon jokaisen aikuisen pitää puuttua ja jonka tunnistamista meidän aikuisten on lapsillemme opetettava. Yhtä tärkeää on opastaa lapsia ja nuoria sosiaalisen median vaaroista, ja keskustella heidän kanssaan asiasta ilman pelottelua.

Turun kaupunki pyytää, että aihetta käsitellään kaikissa kouluissa kuhunkin kouluun sopivalla tavalla. Myös lasten ja nuorten vanhempia kehotetaan käymään läpi asiaa ja ohjeita tilanteiden tunnistamiseksi ja niissä toimimiseksi.

Turun koulujen opettajat ja kuraattorit ovat valmiina auttamaan, antamaan tarvittaessa apua ja ennen kaikkea puhumaan meitä kaikkia järkyttäneistä uutisista.

- Muistakaa rohkaista lapsianne ja nuorianne puhumaan kohtaamistaan vaaroista joko kotona, koulussa tai poliisille, ja pitäkää silmät auki heikkojenkin signaalien varalta, sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen sanoo.