Hyvä työilmapiiri, yhteistyö ja henkilöstöä arvostava johtaminen sekä pitkäjänteinen kehittäminen toivat Turun kaupungin lasten ja nuorten poliklinikalle harvinaisen tunnustuksen. Poliklinikalle myönnettiin vasta toisena organisaationa Suomessa EU-tasoinen toiminnan laadunarviointiin liittyvä Verraton CAF-käyttäjä -tunnustus.

Lasten ja nuorten poliklinikan laadunarvioinnissa tuotiin näkyväksi, että poliklinikan toimintaa johdetaan tavoitteen, päämäärien ja arvojen mukaisesti. Arvot on johdettu Turun kaupungin arvoista ja tehty yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakaslähtöisyys ei ole vain sanahelinää, vaan näkyy kokonaisvaltaisena asiakkaiden tilanteiden hoitona.

- Toimintamme salaisuus on itsearviointi. Arviointi ja kehittämistoimenpiteet ja -keinot päätetään yhdessä. Meillä on yhteinen selkeä tavoite ja päämäärä, teemme työtä alueen lasten ja nuorten hyväksi, toteaa ylilääkäri Minna Aromaa Turun kaupungin lasten ja nuorten poliklinikalta.

Itsearviointi on lasten ja nuorten poliklinikalla systemaattinen tapa arvioida toimintaa ja se toimii kehittämisjohtamisen välineenä. Aromaan mukaan ilman henkilöstön kiinnostusta ja innostusta, oppiminen ja kehittyminen olisivat mahdotonta. Laatutyö on nivottu osaksi perustyötä ja työhönsä sitoutunut henkilöstö on tottunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

- Olemme tehneet laatutyötä pienin, mutta päämäärätietoisin askelin jo vuosien ajan. Sen kautta olemme saaneet vihjeitä toiminnan kehittämiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Säännöllisin väliajoin pysähdymme pohtimaan, teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tiimityö on meille arkea ja luonnollinen tapamme toimia. Asiakaspalauteemme on ollut vuosia erinomaista ja nyt tämä meille myönnetty tunnustus tuntuu todella hienolta, Aromaa toteaa.

Palkittu yksikkö toimii hyvänä esimerkkinä myös muille julkishallinnon organisaatioille

Innostus ja aito halu toimia asiakkaiden hyväksi ei jäänyt huomaamatta CAFin kansalliselta yhteyshenkilöltä, kehityspäällikkö Aila Särmälältä.

- On ilo nähdä kuinka organisaation toimintatapaan on sisäänrakennettu halu tehdä aina pikkuisen paremmin kuin edellisellä kerralla. Näiden esimerkkien soisi innoittavan muitakin julkishallinnon organisaatioita kehittämään toimintaansa itsearvioinnin avulla ja sehän onnistuisi helpostikin esimerkiksi CAFin avulla, toteaa Särmälä.

CAF on EU-jäsenmaiden yhteistyönä julkiselle sektorille suunniteltu organisaatioiden laadunarviointimalli. Verraton CAF–käyttäjä -tunnustus myönnetään ulkoisen arvioinnin perusteella CAF-mallia hyödyntävälle organisaatiolle suunnitelmallisesta laatutyöstä. Tunnustuksen myöntää Suomessa valtionyhtiö HAUS kehittämiskeskus Oy, joka toimii kansallisella tasolla CAF-yhteyspisteenä ja vastaa ulkoisen arvioinnin järjestämisestä. Ulkoista arviointia voivat hakea kaikki julkishallinnon organisaatiot.