Kutsumme yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita organisaatioita ja asiantuntijoita markkinakartoitukseen esittelemään ja keskustelemaan ratkaisuista rakennusten elinkaariohjaukseen sekä tunnistamaan näihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla kaupunkien tavoitteista sekä hankkeen aikana toteutettavista laskentamallien pilotoinnista. Markkinakartoitustilaisuus järjestetään Turussa 27.2. Vierailukeskus Joen Cave-tilassa.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia.  Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää̈ kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisää infoa 6Aika-strategia https://6aika.fi/ ja 6Aika Turussa http://www.turku.fi/6aika-turussa/hankkeet/pilotti-ja-kokeiluhankkeet

Lisätietoja Projektipäällikkö Ann-Sofi Österberg, ann-sofi.osterberg@turku.fi

 

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Kaupungit tarvitsevat työkaluja tähän.

Kutsumme yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita organisaatioita ja asiantuntijoita markkinakartoitukseen esittelemään ja keskustelemaan ratkaisuista rakennusten elinkaariohjaukseen sekä tunnistamaan näihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla kaupunkien tavoitteista sekä hankkeen aikana toteutettavista laskentamallien pilotoinnista.

Kaupungit haluavat markkinakartoituksessa kuulla konkreettisista ratkaisuista – markkinoilla tarjolla olevista tuotteista, laskentamalleista ja palveluista, joilla rakennusten elinkaariohjausta voidaan kehittää ja eri vaihtoehtoja vertailla rakennusten ja alueiden suunnittelun eri vaiheissa. Niin tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa kuin rakennushankkeiden myöhemmissä vaiheissa. Kaupungit ovat valmiita pilotoimaan ja kehittämään ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa paremmin nykyistä tarvetta vastaaviksi!

Markkinakartoitustilaisuus järjestetään Turussa 27.2 Vierailukeskus Joen Cave-tilassa.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua maanantaihin 18.2. klo 16 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/rakennusten-elinkaariohjaus

Tervetuloa tekemään uutta!

Jos haluat saada tietoa Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tapahtumista, tilaa hankkeen uutiskirje.