Turun perusopetuksen vieraskielisten lasten ja nuorten OMO- ja MAI-opettajat aloittivat perjantaiaamunsa nauttimalla opiskelijoiden tekemää maittavaa aamiaista. Samalla kokoustettiin ja tehtiin kierros Aninkaisten koulutalossa.
  • Omakielinen opetus (OMO) on oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä.
  • Oppilaan oman äidinkielen opetus (MAI) on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

-En ole koskaan käynyt tässä rakennuksessa. Itsekin maahanmuuttajana kiinnostaa nähdä, mitä täällä tehdään ja opetellaan, sanoo japanin kielen MAI-opettaja Shiho Torii Luostarivuoren koulusta.

Turun kaupungin perusopetuksen monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Emma Nylund toteaa, että OMO- ja MAI-opettajien on hyvä tutustua siihen, mihin he ovat oppilaita ohjaamassa.

-Itse korkeasti koulutettuina heistä käytännössä tuskin kukaan on käynyt ammattikouluja, vielä vähemmän Suomessa.

Arabian kielen OMO- ja MAI-opettaja Radhwan Al-Amarahin pääkoulu on Hannunniitun koulu. Myöskin Al-Amarah on käymässä suomalaisessa ammattikoulussa ensimmäistä kertaa.

-Erittäin hyvä kierros, joka kantoi hedelmää. Täällä on melko vähän teoriaosuutta lukioon verrattuna. Täällä tehdään koko ajan jotain käsin: keittiössä, parturi-kampaamossa ja muualla, kiittelee Al-Amarah.

Oman kielen opettajana Al-Amarah työskentelee joko samanaikaisesti luokanopettajan kanssa tai erikseen.

Kuvassa OMO- ja MAI-opettaja Radhwan Al-Amarah

-Tuen oppilaita heidän omalla äidinkielellä, eli suomeksi sekä arabiaksi.  MAI-tunneilla taas opetan arabian äidinkieltä. Aloitetaan aakkosista ja siitä eteenpäin on erilaisia ryhmiä ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen asti.

Al-Amarah näkee hyödyllisenä lisätä yhteistyötä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä.

-Jos oppilaalla on heikko suomen kieli, ja jos hän on asunut vasta vähän aikaa Suomessa, on tämä hänelle hyvä paikka.

-On erilaisia reittejä ja vaihtoehtoja päästä eteenpäin lapsesta aina aikuisuuteen. Paljon riippuu ihmisestä, persoonasta ja motivaatiosta, Al-Amarah painottaa.

Emma Nylund arvelee, että yhteistyö perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Opettajan pitäisi pystyä auttamaan oppilaita eteenpäin tulevaisuuden suunnittelussa.

-Opinto-ohjaajat tietenkin tekevät paljon yhteistyötä. Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kuitenkin myös jokaisella opettajalla ohjaus on osana työnkuvaa. Olisi hyvä, että opettajatkin tietävät mihin he nuoria ohjaavat vaikka varsinainen jatko-ohjaus on opinto-ohjaajan ammattialaa.