Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

- Kumppanuudessa toteutettavalla kaupunkipolitiikalla voidaan saavuttaa valtakunnan tason tavoitteet, puhutaan sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta, segregaation ehkäisystä tai taloudellisesta kasvusta. Merkittävät tulevaisuuteen vaikuttavat ilmiöt tapahtuvat kaupungeissa, ja siksi politiikan ratkaisut tulee tehdä yhdessä kaupunkien kanssa, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

- Tulevaisuudessa keskeistä on kaupunkien laaja itsehallinto ja taloudellinen autonomia. Tämän lisäksi meidän tulee tunnistaa erilaiset toimintaympäristöt erilaisissa kaupungeissa ja erilaisilla alueilla, ja sovittaa vaikuttava politiikka toimintaympäristöön. Yhden koon valtakunnalliset ratkaisut eivät enää ole tarkoituksenmukaisia, Arve jatkaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.