Ruotsalainen yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö ja Turun kaupunki allekirjoittavat kauppasopimuksen kahdeksan hoiva- ja sairaalakiinteistön kaupasta aiemmin tehdyn aiesopimuksen mukaisesti. Samanaikaisesti Hemsö sijoittaa Turun Teknologiakiinteistöihin. Investointien yhteenlaskettu arvo on 180 miljoonaa euroa.

Hemsö

  • Hemsö on Ruotsin johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja.
  • Yhtiön toimintaan kuuluu hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen kestävä omistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.
  • Hemsö toimii Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa.
  • Hemsön kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 4,6 miljardia euroa. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3.
  • Standard & Poor’s on myöntänyt Hemsölle maaliskuussa 2015 luottoluokituksen A-. 

www.hemso.fi

Turun Teknologiakiinteistöt

  • Turun Teknologiakiinteistöt on pääosin Turun Tiedepuiston alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa Turun Kupittaalla sijaitsevia oppilaitos- ja toimistokiinteistöjä. Tiedepuiston osaamiskeskuksessa yhdistyvät koulutus, tutkimus ja liiketoiminta.
  • Turun Teknologiakiinteistöjen kiinteistöomaisuus on pinta-alaltaan noin 150 000 neliömetriä.
  • Kiinteistöomaisuudesta suurin osa, noin 70 prosenttia, on yhteiskuntakiinteistöjä, joihin kuuluu oppilaitoskiinteistöjä ja urheiluhalli. Yhteiskuntakiinteistöjen vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on kahdeksan vuotta.
  • Turun Teknologiakiinteistöillä on merkittävä projektiportfolio, jonka suurin hanke on rakenteilla oleva ammattikorkeakoulu.
  • Turun Teknologiakiinteistöjen suurimmat vuokralaiset ovat Turun yliopisto, Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Verohallinto.

www.teknologiakiinteistot.fi

Kaupan kohteena olevat sairaala- ja hoivakiinteistöt muodostuvat Turun kaupunginsairaalan alueella sijaitsevasta 15 rakennuksen kokonaisuudesta, viidestä eri hoivakodista ja Runosmäen terveysasemasta. Kaikki kohteet sijaitsevat Turun keskustan tuntumassa, mikä tukee kohteiden edelleen kehittämistä nykyisisissä käyttötarkoituksissaan.

Velaton kauppahinta on 130 miljoonaa euroa. Turun kaupunki jää kiinteistöihin vuokralaiseksi keskimäärin 11 vuoden vuokrasopimuksilla. Jos sote-uudistus toteutuu, vuokrasopimukset siirtyvät perustettavan maakuntaorganisaation hallintaan tammikuussa 2021.

Hemsölle 34,8 prosentin osuus Turun Teknologiakiinteistöistä

Hemsö merkitsee suunnatussa osakeannissa Turun Teknologiakiinteistöjen osakkeita 50 miljoonan euron arvosta. Osakeannin jälkeen Hemsö ja Turun kaupunki ovat Turun Teknologiakiinteistöjen suurimmat omistajat: Hemsö 34,8 prosentilla ja Turun kaupunki 35,4 prosentin osuudella.

Nyt tehtävää pääomasijoitusta hyödynnetään ensisijaisesti Turun Teknologiakiinteistöjen kehityshankkeisiin. Turun Teknologiakiinteistöjen suurin käynnissä oleva hanke on Kupittaan kampuksen 18 000 neliömetrin uudisrakennus, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Kiinteistön suurin vuokralainen on Turun ammattikorkeakoulu, joka on allekirjoittanut 25 vuoden vuokrasopimuksen koskien 15 000 neliömetrin oppilaitostiloja.

- Vahvistamme yhteistyötämme Turun kaupungin kanssa Turun Teknologiakiinteistöjen omistusosuudella. Kasvava ja kehittyvä Turku on meille kiinnostava alue, ja sen vuoksi lisäämme läsnäoloamme Turussa. Turun kaupungin saaminen strategiseksi kumppaniksi antaa meille mahdollisuuden edistää alueen positiivista kehitystä, sanoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että Hemsön kaltainen vakavarainen kansainvälinen toimija on valmis sijoittamaan Turun kaupunkiin pitkäjänteisesti ja kehittämään samalla turkulaisia sairaala- ja hoivakiinteistöjä. Samalla Hemsön sijoitukset Turun Teknologiakiinteistöihin antavat merkittävän piristysruiskeen Kupittaan Tiedepuiston alueen kehittämiseen, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.