Omaolo-digipalvelusta löytyy jälleen uusia oirearvioita: seksitautiepäily sekä silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus. Jo aiemmin käytössä olleita oirearvioita ovat: alaselkäkipu tai -vamma, virtsatietulehdus, hengitystietulehdus, kurkkukipu, yskä, korvakipu, olkapää- ja polvivaivat, peräaukon seudun oire, ripuli, päänsärky, närästys ja silmätulehdus. Oirearvioihin vastaamalla asiakas voi arvioida hoidon tarvettaan.

Turkulaiset voivat täyttää seuraavia sähköisiä oirearvioita:

 • seksitautiepäily
 • kurkkukipu
 • yskä
 • hengitystietulehdus
 • korvakipu
 • alaselkäkipu tai -vamma
 • virtsatietulehdus
 • olkapäävaivat
 • polvivaivat
 • peräaukon seudun oire
 • ripuli
 • päänsärky
 • silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus

Tutustu:

 • Omaolo.fi (Oirearvion voi täyttää milloin tahansa, mutta ammattilaiset käsittelevät niitä arkisin ma–pe klo 8–15)

Omaolosta löydät

 • sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden.
 • suositukset, jotka ovat aina tilanteeseesi sopivia, henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön tai kansallisesti määritettyihin kriteereihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu Omaolossa voi nyt täyttää seuraavat terveydenhuollon oirearviot:

Käytössä olevat palveluarviot:

Hoitosuositus voi vaihdella kiireellisestä ohjauksesta päivystykseen kotihoito-ohjeisiin

Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin.

Käyttäjä saa Omaolo-palvelun kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin - mikäli hänen tilanteensa niin vaatii. Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen alueen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai vaikka fysioterapeutille tai kotona toteutettaviin hoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista.

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora, vuorokauden ajasta riippumatta käytettävissä oleva, väylä oman tilanteensa arvioitiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueensa terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palvelun tarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Oirearvion voi täyttää milloin tahansa, mutta ammattilaiset käsittelevät niitä arkisin ma–pe klo 8–15. 

Omaolon sisällöt laajenevat koko ajan

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana ja palveluun tuodaan lisää oirearvioita eli kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveyden esitietolomakkeita. Omaolossa ovat käytettävissä myös sosiaalihuollon palveluarviot eli arvio henkilökohtaisesta avusta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella ja arvio omaishoitotilanteesta.

Omaolo on uusi sähköinen sote-palvelu, jonka kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Lisäksi palvelu laajenee uusille alueilla vuoden 2019 aikana.

Asiasanat: