Turun kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 27.2. lopuista vuoden 2019 avustuksista ja apurahoista. Avustuksia ja apurahoja myönnettiin nyt yhteensä 268 450 euroa.

Kulttuurilautakunta myönsi viime joulukuussa Aboa-apurahan sekä toiminta-avustukset lautakunnan sopimuskumppaneille vuodelle 2019. Kulttuurilautakunta myönsi avustuksia ja apurahoja tälle vuodelle yhteensä 1 789 912 euroa. Summa sisältää kaupunginvaltuuston myöntämän, kulttuurin kolmannen sektorin toimijoille suunnatun lisämäärärahan 300 000 euroa sekä aiemmin kaupunginhallituksen määrärahoista myönnetyt yhdistystoimijoiden tilatuet, jotka nyt on kaupungin avustusuudistuksen myötä siirretty lautakuntien määrärahoihin.

Nyt ensimmäistä kertaa jaettu kulttuurilautakunnan kehittämisavustus, 17 000 euroa, myönnettiin Turun Taiteilijaseuralle Taidelainaamon toiminnan edistämiseen. Taiteilijaseura laajentaa Taidelainaamon toimintakonseptia tavoitteenaan vahvistaa visuaalisen taiteen välittäjätoimintaa sekä alan ammattilaisten liiketoimintaosaamista. Kolmivuotisen hankkeen aikana Taidelainaamosta on tarkoitus kasvattaa ammattimaisesti toimiva taiteen välittäjä, joka toimii paitsi asiakaslähtöisesti, myös taiteilijoiden ammatillisena tukena. Nyt myönnetty kehittämisavustus on vuodelle 2019. Avustuspäätöksen yhteydessä kulttuurilautakunta päätti varata osuuden vuosien 2020 ja 2021 avustusmäärärahoista hankkeen mahdolliseen jatkorahoittamiseen.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset (102 850€)
Toiminta-avustuksilla tuetaan turkulaisten ammattitoimijoiden työskentelyä. Arvioinnin perusteina ovat kokemus ja tunnustus taiteellisesta työstä. Avustukset on tarkoitettu taiteellisen sisällön tuottamiseen.

Animaatiotaide    
Turun Anikistit ry                                  3 000
Turun elokuvatapahtumat ry                  5 000

Elokuvataide    
Varsinais-Suomen Elokuvakeskus        10 700

Kirjallisuus    
Lounais-Suomen Kirjailijat                   2 000
Kirjoittajayhdistys Kapustarinta           1 500

Kuvataide    
Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys r.y.    3 150
Turun sarjakuvakerho                                  4 000

Mediataide    
Ääriö ry                                                   5 000

Monitaide    
Freshcode ry                                                   500
Pro Manillasäätiö                                         2 500
Varsinais-Suomen Bändiyhdistys ry            2 000
Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B ry    5 000
Taideyhdistys Olohuone ry                          8 000
Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry        7 000
Kultturitekoja ry                                         2 000

Näyttämötaide    
Vinttiteatteri ry                                          2 500
Kolmas Tila - Tredje Rummet ry            12 000
Grus Grus Teatteri yhdistys ry                 6 000

Sirkustaide    
Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company ry    3 000

Säveltaide    
Åbo Modern ry                                          1 500
Turun Vanha Musiikki ry                           2 000
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi    500
Chorus Cathedralis Aboensis ry                7 000
Oopperakammari ry                                  4 000
What ever Works ry                                     500
Turun Kitaraseura ry                                    500
Himera                                                      2 000

Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset (61 500 €)
Harrastustoiminta-avustukset on tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville harrastusyhdistyksille ja -työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia tapahtumia Turussa. Arvioinnin perusteina ovat asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, harrastaja- ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu. Avustukset on tarkoitettu taiteellisen sisällön tuottamiseen

Elokuvataide    
Cinema Delirium ry                               500
Lasten elokuvakerho Kinokkio r.y.        600
Turun Elokuvakerho ry                       1 500

Kirjallisuus    
Åbolands litteraturförening rf             1 000
Jarkko Laineen seura ry                        300
Piirustusseura                                     1 000

Monitaide    
Osuuskunta Turun Kirjakahvila         3 500

Näyttämötaide    
Turun ylioppilasteatteri ry               29 000
Hirvensalon Nuorisoteatteri ry.         4 000
Jo-Jo Teatteri-Yhdistys ry                 6 800
Teatteriryhmä Maneeri ry                 1 000
Teatteri Akseli ry                              7 300
Turun Kisa-Veikot ry                        2 000
TurkuImpro ry                                  1 000

Säveltaide    
Turun Soitannollinen Kerho            2 500

Projektiavustukset (14 000 €)
Avustus on tarkoitettu turkulaisille taiteilijaryhmille uusien ja innovatiivisten projektien toteuttamiseen sekä projekteille, joilla edistetään asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia tai sosiaalista tasavertaisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Avustus on kertaluontoinen ja tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisryhmille. Projektin tulee tuottaa taiteellinen tulos Turun kaupunkiin tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyö-kumppaneiden määrä.

Näyttämötaide    
Pansion perhoset-työryhmä                            5 000

Tanssitaide    
MP-kollektiivi + työryhmä                             3 500

Valokuvataide    
Yhdessä-Yhdistys/Together-Association ry    5 500

Kehittämisavustukset (17 000 €)
Kehittämisavustus myönnetään ammattitaiteilijoiden yhdistykselle. Se on tarkoitettu uudelle toimijalle toiminnan aloittamiseen tai jo olemassa oleville toimijoille uuden toimintamuodon kokeilemiseen ja kehittämiseen. Arvioinnin perusteena ovat taiteellinen laatu ja kokemus sekä erillinen kehittämissuunnitelma. Hakijan on kyettävä osoittamaan, miten kehitettävän toiminnan ja sen rahoituksen jatkuvuus suunnitellaan tehtävän myönnetyn kehittämisavustuksen jälkeen. Kulttuurilautakunta voi harkintansa mukaan sitoutua kehittämisprojektin rahoittamiseen useammaksi vuodeksi.

Kuvataide    
Turun Taiteilijaseura ry            17 000

Henkilökohtaiset taideapurahat (73 100 €)
Apurahat on tarkoitettu turkulaisille ammattitaiteilijoille. Jakoperiaatteina ovat ammattilaisuus, taiteelliset perusteet sekä näyttö aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Apurahat on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kuluihin, kuten tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin tai opintoihin.

Elokuvataide    
Lindström    Christer                    3 600

Kirjallisuus        
Storm    Hanna                            5 100
Alaniva    Kirsi                            4 000
Rosten    Laura                            4 200

Kuvataide    
Paakkola    Mikko                       3 000
Särkijärvi    Sirpa                        9 000
Laakso    Markku                        5 000
Kallio    Jari                                1 600
Ellmén    Anna                            5 000
Naukkarinen    Johanna              3 600
Adamsson    Erika                       8 000
Jussila    Antti                             4 000
Ruohonen    Elina                       5 000
Mild    Jenny                               3 000

Näyttämötaide        
Urho    Kati                               2 000

Valokuvataide    
Ekholm    Juha Allan                3 000
Saarinen    Sanni                       4 000