Aurajokeen sijoittuvan kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailun on voittanut Töölö Urban Oy ehdotuksellaan ”Kaarna”. Arviointiryhmän mukaan voittaneen ehdotuksen arkkitehtuuri on moni-ilmeistä, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Ehdotus sisältää mm. useita uima-altaita ja amfiteatterimaisen terassitason.

Kulttuurijokilauttaa voidaan täydentää tapahtumien aikana kelluvalla esityslavalla. Kilpailuehdotuksen "Kaarna" havainnekuva: Töölö Urban Oy

Myllysillan viereen Aurajokeen sijoittuvan kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailun on voittanut Töölö Urban Oy ehdotuksellaan ”Kaarna”. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti kilpailun tuloksista kokouksessaan maanantaina 4.3. Kilpailu järjestettiin kaupunginhallituksen hyväksymien Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteiden sekä kaupunkikehitysjaoston hyväksymän kilpailuohjelman pohjalta. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma.

Liikepaikan luovutuskilpailuun tuli määräaikaan mennessä viisi ehdotusta. Voittaneen ehdotuksen ”Kaarnan” jätti Töölö Urban Oy, jolla on myös ehdotukseen liittyvän kaupallisen konseptin tekijänoikeus. Ehdotukseen liittyvät kelluvat ratkaisut on suunnitellut Bluet Oy, arkkitehtuurisen konseptin ja suunnitelman on laatinut OOPEAA Office for Peripheral Architecture (Anssi Lassila /OOPEAA).

Kilpailun 2. sijalle valittiin saman työryhmän toinen ehdotus ”Kiila”. Kolmannelle sijalle valittiin ”Uusi Aalto”, jonka on laatinut työryhmä Konsta Weber, Rami Eräpohja, Heikki Kyllönen, Artturi Elovirta ja Esa Jämsä. Muita sijoituksia ei kilpailussa jaettu.

Tavoitteena selkeä kokonaisuus

Kilpailu ratkaistiin laadullisin perustein. Kilpailussa painotettiin innovatiivista, arkkitehtonisesti korkeatasoista, toteuttamiskelpoista ja ympäristöön soveltuvaa kokonaisratkaisua. Pääpaino on ollut rakennelman maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisessa liikeideassa. Arvostelussa pidettiin kokonaisratkaisun ansioita tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

Voittanut ehdotus sisältää kelluvan tason, joka on 120 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Toiminnallinen kulttuurikylpylä sisältää kolme uima-allasta: 25-metrisen ison altaan, pienemmän lasten altaan ja jokivesialtaan. Rakennukseen on suunniteltu sekä yleisölle avoimia sauna- ja pukutiloja että yksityiskäyttöön varattavia tiloja. Ravintola ja terassitilat sekä monikäyttöinen tapahtumatila sijoitetaan rakennuksen keskustan puoleiseen päätyyn. Amfiteatterimaista terassitasoa rajaavat kolmelta laidalta portaat, jotka toimivat joelle päin avautuvana katsomona esim. konserteissa tai elokuvailloissa.

Toiminnallinen kulttuurikylpylä sisältää kolme uima-allasta: 25-metrisen ison altaan, pienemmän lasten altaan ja jokivesialtaan. Kilpailuehdotuksen havainnekuva: Töölö Urban Oy

Arviointiryhmän mukaan ehdotuksen ”Kaarna” arkkitehtuuri on moni-ilmeistä, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Kelluva rakennus sijoittuu luontevalla tavalla paikkaansa Aurajoen rantojen kaupunkimaisemaan. Kilpailuehdotus tarjoaa monipuolisesti uusia erilaisia toiminnallisuuden mahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotiloissa ja siinä on huomioitu laajasti eri ikä- ja kohderyhmät sekä toiminnan ympärivuotisuus. Kilpailuehdotus tarjoaa mahdollisuuden kokea kaupunki uudesta näkökulmasta, antaa paremman tuntuman kaupungin joelliseen ulottuvuuteen ja laajentaa näin osaltaan kaupunkikokemusta.

Arviointiryhmän puheenjohtaja, kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi katsoo voittajaehdotuksen vastaavan parhaiten kilpailulle asetettuja tavoitteita.

- Kelluva kulttuurikylpylä Kaarna tuo Aurajokeen toivottua uutta ympärivuotista toimintaa kaikenikäisille turkulaisille ja kaupungissa vieraileville. Kulttuurijokilautta rikastuttaa kaupungin palvelutarjontaa ja vahvistaa keskustan elinvoimaa. Parhaimmillaan siitä voi tulla uusi matkailun vetonaula, Hovi sanoo.

Asemakaava ja maanvuokrasopimus

Voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavanmuutos ja alue vuokrataan liikepaikan toimijalle. Jatkoneuvotteluissa ja varsinaisen asemakaavan laatimisessa otetaan huomioon arvioinnissa esille tulleet jatkotyösuositukset, jotka koskevat mm. kelluvan rakenteen täsmällistä sijaintia ja liittymistä rantamuuriin ja sen rakenteisiin, Myllysiltaan sekä Aurajokeen. Huomioitavia asioita ovat kilpailuehdotuksen liikenteen ja toimintojen yhteensovittaminen rannan ja joen liikenteen, toimintojen ja muiden tunnistettujen kehityssuunnitelmien kanssa.

Tavoitteena on, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus voidaan hyväksyä vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava on tullut voimaan.

Arviointityöryhmään kuuluivat toimialajohtaja Christina Hovi, toimialajohtaja Minna Sartes, kiinteistökehitysjohtaja Jouko Turto, maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi, kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, arkkitehti Mika Rajala, maankäyttöinsinööri Essi Korpela ja satamamestari Antti Pekanheimo. Arviointiryhmä kuuli asiantuntijoina Visit Turkua, Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkikuvatyöryhmää, Konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmää, Vapaa-aikatoimialan museopalveluita ja Wäino Aaltosen museon henkilökuntaa.

Kilpailuohjelma ja -ehdotukset