Yhdenvertaisuuden edistäjiä palkitaan jälleen Vuoden uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko -tunnustuksilla. Tunnustuksen saajiksi etsitään nyt ehdolle maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä tahoja, jotka ovat positiivisella toiminnallaan edistäneet monikulttuurisuutta Turun alueella.

Tee oma ehdotuksesi

Tahoja ja henkilöitä voi ehdottaa 31.3. saakka osoitteessa: www.turku.fi/uusturkulainen

Kaupunkilaiset voivat ehdottaa tunnustuksen saajia ja tuoda esiin hyviä tekoja valitsijaraadille maaliskuun loppuun saakka. Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa Turun kaupungin nettisivuilla osoitteessa: www.turku.fi/uusturkulainen.

Vuoden uusturkulaiseksi nimetään Turun seudulla asuva maahanmuuttajataustainen henkilö, joka edistää integroitumista omassa arjessaan. Monikulttuurisuusteoksi taas etsitään monikulttuurisuuden puolesta toimivaa henkilöä, yritystä, yhdistystä tai muuta yhteisöä.

- Kotouttamisen eteen tehdään paljon töitä, mutta myös asenneympäristö on avainroolissa. Siksi on tärkeää nostaa maahanmuuttajien keskuudesta esiin henkilöitä, jotka toimivat oikeasti roolimalleina. Meidän kaikkien velvollisuus on rakentaa Turkua, jossa jokainen voi olla osallisena ja elää hyvää ja turvallista arkea, sanoo valinnan tekevän Turun monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Muhis Azizi.

On tärkeää nostaa maahanmuuttajien keskuudesta esiin henkilöitä, jotka toimivat oikeasti roolimalleina.

Viime vuonna uusturkulaiseksi nimettiin aktiivinen järjestötoimija ja vastaanottokeskuksen pakolaisohjaaja Ali Sagal, joka on merkittävällä tavalla auttanut nuoria kotoutumaan Suomeen. Monikulttuurisuusteko-tunnustuksen sai puolestaan Nuorten TyöTuki ry, jonka toiminnan puitteissa maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset oppivat uusia taitoja, tekevät töitä rinta rinnan ja auttavat yhdessä vaikeassa tilanteessa olevia nuoria työllistymään.

Turun monikulttuurisuusneuvosto valitsee tunnustusten saajat kaupunkilaisten antamien ehdotusten pohjalta. Neuvosto toivoo saavansa ehdotuksia laajalti ja painottaa, että ehdokkaiden taustojen tulee olla kunnossa. Huomionosoitukset jaetaan Turun seudun uusien kansalaisten juhlassa toukokuussa.

Asiasanat: