Peruskouluissa, lukioissa ja 2. asteen oppilaitoksissa työskentelee kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa. Ensimmäiset aloittivat työnsä huhtikuussa 2019 ja viimeisimmät elokuussa. Nuoria halutaan auttaa varhaisessa vaiheessa jo ennen kuin ongelmat alkavat kasaantua suuriksi.

Kenelle?
13–20-vuotiaille nuorille yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa matalan kynnyksen varhaista tukea.

Miten?
Vastaanotolle pääsee koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan kautta.

Työmuotoina
Yksilö- ja verkostotyöskentely, sekä ryhmätoiminta. Psykiatriset sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä perheen ja koulun henkilökunnan kanssa.

Mitä on tehty jo aiemmin?

Lasten ja nuorten poliklinikan Nuorisopsykiatrinen tukiyksikkö

Jo nyt Lasten ja nuorten poliklinikan nuorisopoliklinikan nuorisopsykiatrisessa tukiyksikössä työskentelee kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa nuorisopsykiatrin lisäksi.

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee myös toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi yksi psykiatrinen sairaanhoitaja tekee työtä lastenkoteihin sijoitettujen lasten kanssa. Molemmat sairaanhoitajat ovat osa nuorten psykiatrisen tukiyksikön toimintaa.  

Nuorten mielenterveysongelmat ovat yleisin syy nuorten syrjäytymiseen niin koulutuksesta kuin työelämästä. Syrjäytyneitä nuoria on THL:n arvion mukaan 15–29-vuotiaiden ikäluokasta noin 5 prosenttia.

Nuorisoikäisten mielenterveyshoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina koko maassa nopeasti. Turun alueella nuorten lähetemäärä Turun nuorisopsykiatrian poliklinikalle on yli kaksinkertaistunut vuodessa ja palveluja ei ole pystytty järjestämään nopeasti kaikille apua tarvitseville.

Yhdeksän sairaanhoitajaa peruskouluissa, lukioissa ja 2. asteen oppilaitoksissa

Resursseja halutaan nyt kohdentaa mielenterveydellisten ongelmien varhaiseen tukeen ja vastata kasvavaan hoidon tarpeeseen. Yhdeksän sairaanhoitajaa työskentelee peruskouluilla, lukioissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Ensimmäiset aloittivat työnsä huhtikuussa 2019 ja viimeisimmät elokuussa. Ruotsinkielisen sairaanhoitajan rekrytointiprosessi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä vielä kesken. Psykiatrian ammattilaisen tuki vahvistaa oppilaitosten opiskeluhuoltoa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja -lääkärin sekä kuraattorin ja psykologin tekemää mielenterveystyötä.

Toimintaa suunnittelemassa olleet kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Terhi Sui toivovat psykiatristen sairaanhoitajien näkyvän koulujen arjessa.

Millaisissa ongelmissa psykiatriset sairaanhoitajat voivat auttaa nuoria?

- Jos opiskeluhuollon tuki ei riitä ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kriteerit eivät täyty, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on oikea paikka nuorelle, Vesterinen ja Sui lisäävät.

- Myös koulun muut työntekijät voivat konsultoida sairaanhoitajia. Vanhemmat voidaan myös ottaa mukaan tapaamisiin.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee koulu- tai opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan kautta.

 

Sairaanhoitajat sijoittuvat kouluille tarpeen mukaisesti

Alussa toiminnalle vielä haetaan sopivia muotoja.

- Ajatuksena on, että sairaanhoitajat liikkuvat koulujen väillä, Terhi Sui kuvaa. 

- Jos sairaanhoitajalla on oppilasmäärältään pienempi koulu vastuullaan, hänellä voi olla useamman koulun oppilaat hoidettavanaan. Myös maantieteelliset seikat on huomioitu jaossa, Anna-Liisa Vesterinen sanoo.

Toimintaa kehitetään koko ajan eli jos joissakin kouluissa tarve on vähäistä, voidaan työpanosta kohdentaa sinne, jossa kysyntää ja erityistarpeita on enemmän.