Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, parempiin poikittaisyhteyksiin ja tiheämpiin vuoroväleihin. Samalla linjastoa ja linjojen keskinäistä hierarkiaa selkeytetään.

Turun seudun joukkoliikenne Fölin runkolinjastoksi kutsuttu linjastouudistus toteutuu vuonna 2021. Turun kaupunginhallitus päätti runkolinjaston rahoituksesta kuluvalla viikolla. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti kaupunginhallitukselle esitetyistä reiteistä tammikuun lopussa.

Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, parempiin poikittaisyhteyksiin ja tiheämpiin vuoroväleihin. Samalla linjastoa ja linjojen keskinäistä hierarkiaa selkeytetään.

Uudistukset hyödyttävät koko Föli-alueen saavutettavuutta

Uuden linjaston selkärangan muodostavat kymmenen runkolinjaa. Lisäksi linjastoon kuuluu liityntälinjoja, täydentäviä linjoja sekä erikseen räätälöityjä koululais- ja palvelulinjoja. Muutokset koskevat erityisesti Turun sisäisiä linjoja sekä osaa seutulinjoista, mutta uudistukset hyödyttävät koko Föli-alueen saavutettavuutta.

– Turku tavoittelee kestäville kulkumuodoille yli 66 prosentin kulkutapaosuutta vuonna 2030. Siksi joukkoliikenteeseen pitää panostaa. Runkolinjaston myötä liikennettä lisätään Föli-alueella 20 prosenttia nykyisestä, kertoo Fölin suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa.

Vuoroväleihin huomattavia parannuksia

Runkolinjat kulkevat pääsääntöisesti 5–10 minuutin vuorovälein, mikä tarkoittaa useilla alueilla selvää parannusta nykyiseen kulkutiheyteen. Suurin kohennus tapahtuu viikonloppujen ja pyhäpäivien liikenteessä. Myös palveluaikoja pidennetään: runkolinjoilla sekä osalla liityntälinjoista liikenne tulee jatkumaan arkisin puolenyön yli.

Yksi keskeisimmistä uudistuksista on kehärunkolinja, joka helpottaa poikittaista matkantekoa kaupungin sisällä. Kehälinja kulkee Uittamolta Skanssin kautta Kupittaalle ja Räntämäkeen. Länsipuolella kaupunkia linja jakautuu kahteen haaraan, joista toinen jatkaa Markulantietä ja Suikkilantietä Satamaan, toinen Myllyn kautta Raision keskustaan ja mahdollisesti edelleen Pernon telakalle. Reitti Raisiossa riippuu vielä Raision kaupungin päätöksestä.

Seuraavaksi linjastosuunnittelussa keskitytään tarkempaan aikataulusuunnitteluun. Samanaikaisesti käynnissä ovat kehitystyöt muun muassa joukkoliikenne-etuuksien, pysäkki-infran ja matkustajainformaation osalta. Uutta liikennettä kilpailutetaan tulevana talvena.

Linjastokarttaan voi tutustua ja sitä on mahdollista kommentoida osoitteessa föli.fi/runkolinjasto

 

 

Asiasanat: