Nuorten parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia saapui Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan pohtimaan, miten eri palveluntuottajat ja toimialat yhdessä voisivat löytää keinoja tavoittaa nuoret vieläkin paremmin. Projektin seuraavassa vaiheessa palveluita muotoillaan yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia kokoontui Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan luomaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten he ammattilaisina toimivat ja ovat vuorovaikutuksessa asiakkaaseen ja myös toisiinsa.

Paikalla oli osallistujia Turun kaupungin eri toimialoilta (sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisopalvelut, perus- ja ammatillinen opetus sekä konsernihallinto), Ohjaamosta, työvoimatoimistosta, useista eri järjestöistä (NMKY, Kaupunkilähetys, Vamos, Fingerroosin säätiö ja sen Arki haltuun -hanke), Kelasta ja seurakunnasta.

Toiminnallinen päivä oli starttitapahtuma uudentyyppiselle palvelumuotoilulle, jonka päämääränä on yhdessä saada aikaan parempia palveluita nuorille ja saada nuoret ja palvelut kohtaamaan toisensa vieläkin paremmin. Palvelut muotoillaan yhä enemmän nuorten näköisiksi, yhdessä nuorten kanssa.

Turussa on aloitettu laajamittainen, eri toimialojen ja palvelutuottajien rajat ylittävä toimenpideohjelma syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osana sitä on yhteistyö Kuntaliiton CoSIE-projektin kanssa, jonka tehtävänä on ollut kuulla nuoria ja heidän tarpeitaan. Partnerina on myös Turun ammattikorkeakoulu.

– On ollut ilo huomata, kuinka paljon eri toimijoita toimialoilla ja kolmannella sektorilla tekee töitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, tammikuussa syrjäytymisen ehkäisyn projektipäällikkönä Turun kaupungilla aloittanut Mari Kontio kertoo.

Jokaisen nuoren
tarina on erilainen

Työ on aloitettu syksyllä keräämällä videohaastatteluja nuorista, joilla on elämässään erilaisia haasteita. Videohaastatteluiden perusteella tunnistettiin karkeasti viisi erilaista nuoren profiilia. Ongelmina nousivat esiin erityisesti yksinäisyys, merkityksettömyyden tunne ja päämäärän puuttuminen. Nuorten profiileista havaittiin myös, että kokemus syrjäytymisestä voi tapahtua hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille.

– CoSIE-hankkeen tekemä taustatutkimus auttaa nuorten parissa työskenteleviä toimijoita ymmärtämään syrjäytymisen ilmiöitä paremmin. Toisaalta on tärkeä huomioida, että jokaisella nuorella on yksilöllinen polku ja tausta, joiden tulee toimia pohjana hänelle suunnitelluille toiminnoille, Kontio miettii.

Seuraavassa vaiheessa tartutaan
kaksin käsin yhteiskehittämiseen

Tapahtumassa monialaiset tiimit rakensivat nuorten profiilien mukaan vuorovaikutuskartat. Seuraavassa vaiheessa nuoret tulevat itse mukaan toimintaan: vuorovaikutuskartat ja työpajassa käyty keskustelu toimivat pohjana myöhemmin keväällä järjestettäville työpajoille, joissa nuoret ja ammattilaiset yhdessä miettivät ratkaisuja nuorten ongelmiin.

– Tulevaisuudelta odotan, että CoSIE-hankeen tuotos nostaa esille ehdotuksia ja näkemyksiä muutostarpeista. Sen pohjalta sitten voimme yhdessä muuttaa ja kehittää palveluprosesseja. Monialainen yhteistyö on tässä keskiössä, yhdessä saamme eniten aikaan.

Syrjäytymisen ehkäisy on osa laajaa Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistäminen -toimenpideohjelmaa. Toteutusta tukee Smart and Wise Turku -kärkihanke.