Lukuvuonna 2019–20 koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäryhmä, joilla A1-kielen opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla.

Turussa A1-kielen opiskelu alkaa kaikilla 1.-luokkalaisilla heti lukuvuoden 2019–20 alussa. Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaiden A1-kieli on pääsääntöisesti englanti, ja kieltä opiskellaan yhden viikkotunnin ajan. A1-kielellä voi olla lukujärjestyksessä kiinteä oppitunti tai kielenopetus voidaan toteuttaa useina lyhempinä opetustuokioina viikon aikana. Kieliluokilla varhentaminen tapahtuu kielilinjan mukaisesti.

Innostavaa ja lapsilähtöistä kielikasvatusta

Varhennettua A1-kieltä on tarkoitus opiskella toiminnallisesti pelien ja leikkien avulla, lapsen ikätaso huomioiden. Ekaluokkalaisia ei ole tarkoitus opettaa lukemaan tai kirjoittamaan varhennetulla kielellä, vaan kieltenopiskelussa keskitytään suulliseen kielitaitoon ja kielikasvatukseen.

Luostarivuoren koulun luokanopettaja Sanna Sova on koordinoinut kaksivuotista kielten varhentamishanketta Kielitietoisesti kouluissa. Turussa ja Raisiossa varhennettua kielenopetusta on kokeiltu 14 koulussa ja seitsemässä varhaiskasvatuksen yksikössä hyvin kokemuksin. Sanna odottaakin uudistusta luottavaisin mielin.

– Varhennushankkeen kokeiluista on lähes yksinomaan positiivisia kokemuksia. Pienet lapset ovat valtavan innokkaita ja oppimiskykyisiä! Heillä on usein hyvä itseluottamus ja he ottavat uuden kielen heti käyttöön. Opetuksen tuleekin olla sellaista, että oppilailla on paljon mahdollisuuksia päästä käyttämään kieltä, vaikka he eivät sitä vielä paljon osaisikaan. Monet pelit ja leikit kannustavat juuri tähän.

Alkuopetusikäiset oppilaat ovat kiinnostuneita eri kielistä ja vertailevat mielellään kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

– Uudistuksessa on upeaa se, että nyt kielenopiskelu alkaa tasapuolisesti kaikilla, asuinpaikasta tai koulusta riippumatta!

Täydennyskoulutusta opettajille

Opettajille on järjestetty täydennyskoulutusta pienten lasten kieltenopetuksen järjestämisestä jo hankeaikana, ja uudistusta odotetaan positiivisin mielin.

– Opettajia on muistettava tukea opetussuunnitelman mukaisen kielipedagogiikan käyttöönotossa myös ensi lukuvuonna, Sanna muistuttaa.

Syksylle on suunnitteilla yhteinen vanhempainilta kaikille 1.-luokkalaisten vanhemmille. Siirtymävaiheessa kielenopetuksen uudistus ei koske ensi vuoden 2.-luokkalaisia, jotka aloittavat kielenopiskelun vasta 3. luokalla.