Uusimpien tutkimustietojen mukaan kävijöiden määrä on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana Turun Kauppatorin ja ydinkeskustan alueilla. Tulokset selviävät Turun kaupungin yhteistyössä Telian kanssa toteuttamasta pilottiprojektista, jonka avulla saadaan tietoa keskustan alueella liikkuvista ihmismääristä.

Turussa keskustan ja Kauppatorin alueet ovat olleet muutosten kourissa toriparkin rakentamisen alettua lokakuussa 2018. Samalla kun joukkoliikenteen pysäkkien paikkoja on järjestelty uudelleen, useassa Kauppatoriin rajautuvassa korttelissa on menossa merkittäviä saneeraus- ja korjaustöitä. Kokonaisuuden on pelätty hankaloittavan asiointia keskusta-alueella ja vähentävän keskustan vetovoimaa ja asiakasmääriä.

Ydinkeskustan kävijämäärät selvässä nousussa

Crowd Insights on Telian kehittämä menetelmä, jonka avulla saadaan tietoa ihmisjoukkojen liikkumisesta. Se perustuu Telian matkapuhelinverkoista saatuihin anonymisoituihin ja yhdisteltyihin välitystietoihin. Hyödyntämällä tietoa Telian markkinaosuudesta postinumeroalueittain palvelun tuottamat analyysit ovat yleistettävissä koko väestöön.

- Keskustan isot rakennushankkeet ja niihin liittyvät muutokset ovat ymmärrettävästi herättäneet huolta niin keskustayrittäjien kuin asukkaiden keskuudessa. Halusimme selvittää, millainen vaikutus rakennustöillä ja niihin liittyvillä muutoksilla on ollut keskustan kävijämääriin ja elävyyteen, kertoo hankejohtaja Riitta Birkstedt.

Turun keskustaan kohdistuneessa analyysissä vertailtiin tammi-helmikuun 2019 kävijämääriä vastaavaan ajankohtaan vuonna 2018. Tulosten perusteella tammikuun 2019 aikana ydinkeskustassa, Kauppatorin ympäristössä vieraili 12 prosenttia enemmän ihmisiä kuin vuoden 2018 vastaavana aikana, yhteensä noin 789 000 ihmistä. Alueen vierailijoista viidennes saapui muista kunnista. Vierailu tarkoittaa tässä yhteydessä vähintään 20 minuutin oleskelua tutkitulla alueella. Suurin osa muualta tulleista saapui Salosta, Raumalta, Helsingistä, Porista ja Loimaalta.

Myös helmikuun kävijämäärissä havaittiin selvää kasvua vuoden takaiseen. Helmikuun aikana 722 000 ihmistä vieraili ydinkeskustan alueella (noin 26 000 ihmistä päivässä). Muutos vuoden 2018 helmikuuhun oli +13 prosenttia. Kävijämäärät koko tarkastelualueella kasvoivat lähes viisi prosenttia.

- Tulokset yllättivät positiivisesti. Vaikka muutostyöt ovat saattaneet vaikuttaa kävijävirtoihin negatiivisesti yksittäisten kortteleiden näkökulmasta, kokonaisuus on kehittynyt näiden tulosten valossa kuitenkin hyvään suuntaan, Birkstedt sanoo.

Turun keskustan ihmismäärät Telian tutkimuksessa helmikuussa 2019 verrattuna helmikuuhun 2018. 

Turun keskustassa menossa mittavat investoinnit

Turun ydinkeskustaa kehitetään tällä hetkellä usealla rintamalla. Toriparkin rakentamisen lisäksi menossa ovat samanaikaisesti Kauppatorin laidoilla olevien kauppakeskusten eli KOP-kolmion, Hansan ja Wiklundin korttelien remontit sekä tulossa vielä Hamburger Börsin uudisrakennus. Kyse on arviolta noin 200 miljoonan euron panostuksista.

Koko Turun keskustan investointien määrä nousee liki miljardiin euroon, kun mukaan otetaan Ratapihalle, päärautatieaseman ja Logomon väliin suunniteltu Elämyskeskus sekä Logomoon johtava uusi silta.

- Kauppatorin uudistamisen käynnistyminen osoittaa konkreettisesti sen, kuinka kaupunkiympäristöön tehtävät merkitykselliset investoinnit synnyttävät uusia investointeja. Jokseenkin jokaisessa Kauppatoria ympäröivistä kortteleista on jo käynnistynyt mittava investointi kohteen vetovoiman vahvistamiseksi. Lopputuloksen näemme olevan todella iso loikka koko keskustan elinvoiman vahvistamiseen, kuvaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Menossa olevien kohteiden lisäksi tällä vuosituhannella on toteutettu Turun keskustassa monta onnistunutta uudistusta.

- Turun keskustan viime vuosikymmenten menestystarina on ollut Aurajokivarren monipuolinen kehittyminen. Jokiranta näyttäytyy tänään keskeisenä osana kaupunkilaisten yhteistä viihtyisää olohuonetta. Uskomme Kauppatorin uudistuksen myötä myönteisen kehityksen levittäytyvän muuallekin kaupunkikeskustaan, kiteyttää Hintsanen.

Keskustan elävyysindeksi tukee suunnittelua ja päätöksentekoa

Telia on kehittänyt Crowd Insights -menetelmään perustuvan Keskustan elävyysindeksi -palvelun, joka tarjoaa jatkuvasti päivittyvää tietoa keskustan elävyydestä ja kaupunkiin suuntautuvista ihmisvirroista. Tiedon avulla voidaan suunnitella kehitystoimenpiteitä ja mitata niiden vaikutusta. Palvelu tuo kaupungin eri kehitystoimille mittariston ja tukee keskustan kehityksen, matkailun edistämisen ja tapahtumatoiminnan kehityksen päätöksiä ja seurantaa.

Keskustan elävyysindeksi kertoo keskustan eri alueilla aikaa viettävien ihmisten määrän ja yhdistää siihen tiedon vierailijan lähtöalueesta. Kerätystä datasta voidaan arvioida esimerkiksi sitä, kuinka keskustan eri alueiden kävijämäärät kehittyvät, ja kuinka kaukaa kaupungin keskusta houkuttelee vierailijoita. Lisäksi voidaan vertailla, miten keskustan elävyys vaihtelee arkipäivinä ja viikonloppuna, ja miten tapahtumat vaikuttavat alueen aktiivisuuteen.

- Kaupungit tavoittelevat kasvua, elinvoimaa ja viihtyisyyttä, jonka eteen tehdään lukuisia kehitystoimia. Näihin kehitystoimiin tarvitaan selkeä mittaristo. Tätä tarvetta palvelemaan Telia on lanseerannut Keskustan elävyysindeksi -palvelun, joka on kehitetty yhdessä kaupunkien kanssa, sanoo analytiikkaliiketoiminnan johtaja Tapio Levä Telialta.

Palvelu on koekäytössä Turun lisäksi myös Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Porvoossa. Turussa pilotti toteutettiin osana keskustan kehittämisen kärkihanketta tiiviissä yhteistyössä Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa.