Turun rakennusvalvonta on pyytänyt ja saanut selvityksen toriparkin työmaalla tapahtuneista maansiirtymistä. Valvontaviranomainen on omalta osaltaan halunnut varmistaa, että rakennusluvassa asetettuja ehtoja on noudatettu. Selvityksen mukaan työmaalla on noudatettu kaikkia asetettuja lupaehtoja.

Turun kaupungin rakennusvalvonta on pyytänyt Turun Toriparkki Oy:ltä selvitystä toriparkin työmaalla tapahtuneista maansiirtymistä ja niistä toimenpiteistä, joihin yhtiö on siirtymien takia ryhtynyt. Selvityksen pyytämisellä kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on halunnut varmistaa, että työmaalla on noudatettu kaikkia rakennusluvassa asetettuja ehtoja. Samalla on haluttu selventävää tietoa siitä, miten jatkossa estetään vastaavien siirtymien syntyminen työmaan edetessä.

Turun Toriparkki Oy:n toimittamien selvitysten mukaan työmaalla on noudatettu kaikkia rakennusluvassa asetettuja ehtoja. Toriparkkiyhtiön edustaja esitteli selvitystä rakennus- ja lupalautakunnalle viime torstaina. Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.

Kaupungin rakennusvalvonta pitää työmaalla jatkossa säännölliset seurantapalaverit, joissa viranomainen omalta osaltaan valvoo työmaan etenemistä.

Asiasanat: