Turun hammashoitoloissa ja terveysasemilla voi antaa palautetta uudenlaisella palautelaitteella. Terveysasemilla palautteita on annettu viime vuoden lokakuusta lähtien lähes 9000 kappaletta. Yli puolet kaikista palautteen antajista on arvioinut terveysasemien toimintaa parhaimmalla mahdollisella arvosanalla. Suun terveydenhuollon saamat palautteet ovat samansuuntaisia.

Terveyspalveluissa käytössä 18 asiakaspalautelaitetta

Suun terveydenhuollossa ja avoterveydenhuollossa pilotoidaan Roidu Oy:n toimittamaa asiakaspalautejärjestelmää vuoden ajan (lokakuusta 2018 lokakuuhun 2019). Järjestelmässä on mm. käytettävissä Net Promoter Score (NPS) -mittari, jonka avulla kuvataan asiakkaiden antamaa arvosanaa saamastaan palvelusta. Edellisen kuukauden aikana kerätyt arvosanat asiakastyytyväisyydestä eli mittarin avulla saatu NPS-luku on nähtävissä esimerkiksi terveysasemien ja hammashoidon nettisivuilla.

Hyvinvointitoimialan suun terveydenhuollon hammashoitoloissa ja avoterveydenhuollon terveysasemilla on käytössä 18 asiakaspalautelaitetta. Keskustan terveysasemalta löytyy kaksi laitetta ja Mäntymäen terveysasemalla kolme. Muilla terveysasemilla ja lähipalvelupisteissä on käytettävissä yksi laite jokaisessa toimipisteessä. Keskushammashoitolassa on kaksi laitetta, Dentaliassa, Käsityöläiskadulla, Kirkkotiellä, Varissuolla, Runosmäessä, Mullintiellä ja Moikoisissa sekä Opetushammashoitolassa yksi laite kaikissa yksiköissä.  

Lisätiedot: 

Terveysasemien palauteautomaateilla on lokakuusta 2018 huhtikuun 2019 alkuun mennessä annettu yli 8700 palautetta. Määrällisesti eniten palautetta on annettu Turun suurimmilla terveysasemilla Mäntymäessä ja Keskustassa. Yli kolmasosa palautteista annettiin terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä.

Kaikista palautteita antaneista asiakkaista 58 prosenttia on arvioinut toimintaa arvosanalla 10 ja neljännes arvosanalla 9. Korkeimmat kuukausittaiset terveysasemien laitekohtaisten palautteiden keskiarvot ovat yli 9.5.

Kiitoksia saa asiallinen ja hyvä kohtelu ja asiantunteva henkilökunta

Laitteella voi antaa palautetta vastaamalla vakioituihin kysymyksiin: missä asioit, mikä palvelussa oli hyvää ja mitä pitäisi kehittää. Lisäksi asiakkailta kysytään, käytiinkö hoitosuunnitelma yhdessä läpi. Laitteella voi lähettää myös kehuja, moitteita, kehittämiskohteita tai muita toiveita ja terveisiä.

Yli viidennes palautteen antajista kiitteli terveysasemalla saamaansa kohtelua hyväksi ja asialliseksi.

Seuraavaksi eniten positiivista palautetta annettiin siitä, miten palvelulla vastattiin asiakkaan palvelutarpeeseen. Kolmanneksi eniten positiivista palautetta sai asiantunteva henkilökunta. Eniten kehitettävää löydettiin siitä, kuinka nopeasti palveluun pääsee ja ajanvarauksen toimivuudesta.  

Kaupungin aiemmin käyttämiin palautekanaviin verrattuna palautelaitteen etuna on helppokäyttöisyys ja reaaliaikaisuus.

- Kun asiakastyytyväisyyttä mitataan systemaattisesti, saadaan hyvät työvälineet toiminnan kehittämiseen, jatkuvaan laadun parantamiseen ja asiakkaat mukaan hoidon kehittämiseen. Kun palautteet on aiemmin kerätty jälkikäteen, saamme näillä laitteilla nyt täsmällisempiä tietoja. Palautteita tulee nyt myös määrällisesti enemmän, avoterveydenhuollon ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen kertoo.

- Käymme palautteet säännöllisesti läpi ja sovimme korjaavista toimenpiteistä, Honkinen jatkaa.​

Kokemusten perusteella järjestelmää ollaan ottamassa osaksi pysyvää toimintaa.