Turun kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt rakennusluvan, jonka perusteella Turun toriparkin rakennustöitä voidaan jatkaa. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tarkennettiin lupaehtoja joiltakin osin.

Turun kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt rakennusluvan, jonka perusteella Turun toriparkin rakennustöitä voidaan jatkaa. Rakennuslupa myönnettiin sen jälkeen, kun toriparkin pääurakoitsija toimitti rakennusvalvontaan selvitykset, jotka koskevat kaivuutöiden laajentamista Eerikinkadun alapuolelle. Kaivuualuetta laajennetaan alkuperäisestä suunnitelmasta jonkin verran, jotta lähialueen maamassoihin kohdistuva paine ja liikkuminen vähenevät.

Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tarkennettiin lupaehtoja joiltakin osin. Samassa yhteydessä rakennusvalvonta on sopinut toriparkin pääurakoitsijan Skanskan kanssa säännöllisistä katselmuksista rakennustyömaalla.