Opettajat Turun, Liedon ja Mynämäen kouluista ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet pedagogisesti testattuja vinkkejä oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden tehokkaaseen käyttöön oppimisessa. Työn tuloksena syntyi 98-sivuinen kokoelma, jossa on sekä oppiainekohtaisia että monialaisia vinkkejä. Tutustu vinkkeihin ja käy poimimassa rusinat pullasta!

Malleja työstettiin läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Ne ovat selailtavissa Paussi-blogissa, ja ne voi myös ladata itselleen myöhempää lukemista varten.
- Lähes jokaisen mallin tueksi on kirjoitettu myös lyhyt blogikirjoitus, jossa kerrotaan mallin toteuttamisesta käytännössä. Näin vinkkejä soveltavat opettajat pystyvät suunnittelemaan opetustaan ja ottamaan mahdolliset karikot huomioon jo etukäteen, projektikoordinaattori ja kouluttaja Teemu Tauriainen TOP-keskuksesta kertoo.

Turussa on samanaikaisesti käynnissä kehittämisprojekti, jonka myötä kaikki peruskoulun luokkien 4.-9. oppilaat saavat henkilökohtaiseen opiskelukäyttöönsä iPadin tai kannettavan tietokoneen. Opettajatiimien kehittämät ja käytännössä kokeilemat mallit antavat muille opettajille ideoita siihen, kuinka oppilaslaitteita voisi hyödyntää pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineissa ja eri luokka-asteilla.

Projektissa oli mukana yhteensä yli 60 opettajaa ja opinto-ohjaajaa, jotka työskentelivät monissa eri kokoonpanoissa aina sen mukaan mikä oli tarkoituksenmukaista.
- Projektin nimen mukaisesti vertaistuki, ryhmätyö ja toisilta saadut ideat sekä palautteet olivat vahvasti läsnä koko prosessin ajan. Työskentelyn lähtökohtana oli ylittää oppiaine-, luokka-aste-, sekä kuntarajat, missä myös onnistuttiin hyvin, Tauriainen toteaa tyytyväisenä.

Malleja tuottaneet opettajat toivovat niiden pääsevän ahkeraan käyttöön

Eri kuntien ja luokka-asteiden opettajilla on käytössään erilaisia päätelaitteita ja ohjelmistoja. Se mikä toimii toisella laitteella ei välttämättä toimi toisella.
- Pedagogiset mallit ovat kuitenkin hyvin sovellettavissa omiin tarpeisiin sopivaksi. Malleja tuottaneet opettajat toivovatkin niiden pääsevän ahkeraan käyttöön, Tauriainen kannustaa.

Pedagogisia malleja digitaalisten välineiden hyödyntämiseen työstettiin kahden vuoden ajan Opetushallituksen rahoittamassa Disco idipsum – yhdessä oppiminen –projektissa.

Tutustu materiaaliin /

Paussi, pedagogiset mallit opetuksen tueksi