Turun kauppakamarin ICT-valiokunta palkitsi kaksi kevään Kerttulin lukion ICT-linjalta valmistunutta ylioppilasta stipendein lukion ylioppilasjuhlassa tänään. Valiokunta haluaa stipendien avulla tukea ja innostaa nuoria, jotka osoittavat erityistä kiinnostusta IT-alaan, ja samalla korostaa ICT-linjan ja tekniikan opintojen suurta merkitystä alueen elinkeinoelämälle.

Stipendiuutiseen