Koulutusvaiheessa olevan lääkärin ohjaus on aina yksilöllistä. Kun ohjaamisessa kokee onnistumisen tunteen, se on koko työn paras osa, toteaa uudessa avoterveydenhuollon opetuslääkärin virassa viime syksynä aloittanut Aino Ruohola.

Vertaiskokemuksesta ammatillisen kehittymisen ohjaamiseen

Opetuslääkärin työtehtäviä:

  • Koulutusvaiheessa olevien kollegoiden ammatillisen kehittymisen ohjaaminen henkilökohtaisesti ja ryhmässä. Ryhmään kuuluvat vastavalmistuneet lääkärit, jotka tekevät 9 kk:n yek-koulutusta terveysasemilla. 
  • Lisäksi yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien koulutuksen tukeminen ja heidän henkilökohtainen ohjaaminen.
  • Osallistuminen kaikkien tk-lääkärien puolen päivän koulutuksen suunnitteluun kerran viikossa.

Turun terveyskeskuksessa yek-koulutettavia on (toukokuussa 2019) 12 ja yleislääketieteeseen erikoistuvia 29 henkilöä.

Opetuslääkäri Aino Ruohola ohjaa vastavalmistuneita lääkäreitä ja yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä Turun terveysasemilla. Työt Turun terveyskeskuksessa alkoivat viime vuoden syyskuussa. Opetuslääkärin tehtävä on Turun terveyskeskuksessa uusi. Se tarkoittaa myös sitä, että työnkuvaa voi luoda ja kehittää omista lähtökohdista.

- Tämä on palvelutehtävä. Olen täällä ennen kaikkea kollegoita ja heidän ammatillista kehittymistä varten, Aino Ruohola muistuttaa.

- Työssäni parasta onkin se tunne, jos kokee onnistuneensa kollegan tukemisessa. Se on työni ydin ja myös palkitsevin osuus, hän jatkaa.

Opetuslääkärin työpanosta ehdittiin jo myös kaivata. Aino kertoo, että työ oli helppo ottaa vastaan – olo on tervetullut.

Ainon ensimmäisiin tehtäviin uudessa työssä kuuluivat vierailut kaikille Turun terveysasemille. Vierailut ja yhteistyö ovat myös jääneet säännölliseksi osaksi työtä.

- Vien viestiä eteenpäin asemien tapaamisista. Myös vierailuillani on aina jokin teema. Kontaktin pitää olla säännöllistä.

Aino työskenteli aiemmin lastentautiopin kliinisenä opettajana Turun yliopistossa ja hän tuntee yliopistomaailman muutenkin.

- Henkilökohtaiset kontaktini yleislääketieteen oppiaineen henkilökunnan kanssa ovat hyvät. Perehdyn myös koulutusohjelman vaatimuksiin sekä mahdollisuuksiin ja tuon tietoa kentälle.

Lisäksi hänellä on monen vuoden kokemus koulutukseen liittyvästä kehitystyöstä. Ainolla on myös lääkärikouluttajan erityispätevyys ja kokemusta lääkärien täydennyskoulutuksesta sekä opinnäytetöiden ohjaamisesta.  

- Vaikka en ole yleislääkäri, koen, ettei siitä ole haittaa tässä työssä.

Koulutussopimusten voimassaolosta huolehtiminen ja perehtyminen tämän vuoden alussa uudistuneeseen erikoislääkärikoulutukseen ovat myös olennainen osa Ainon työtä.

Yksi iso osa opetuslääkärin työtä on myös Turun tk-lääkärien kerran viikossa järjestettävän täydennyskoulutusiltapäivän sisällön suunnittelu yhdessä siihen nimetyn tiimin kanssa. Koulutuksella on pitkät perinteet ja koulutusta myös arvostetaan talon sisällä.

   

Olli Rajasilta ja Aino Ruohola Mäntymäen terveysasemalla.

Ohjaamiselle tarvetta

Ohjaaminen lähtee aina yksittäisen kollegan toiveista ja tarpeista – koulutusohjelma luo taustalla isot raamit ohjaukselle.

Ainon mukaan työn hallintaan ja esimerkiksi vastavalmistuneen lääkärin työn kuormittavuuteen liittyvät kysymykset ovat iso osa lääkärin ammattitaitoa, vaikka se ei sinällään edes näy suoraan potilaalle. Siksi näitä on tärkeää käydä läpi.

- Terveyskeskuslääkärin työ on vaativaa ja perusterveydenhuollon työn laatu ja luonne voi yllättää vastavalmistuneen lääkärin.

Hän huolehtiikin esimerkiksi siitä, että nuorilla lääkäreillä on vastuuohjaajat terveysasemilla. Heidän kanssaan sovitaan muun muassa koulutusvaiheessa olevien lääkärien työlistoista yksilöllisesti.

Konsultaatiomahdollisuudet ovat muutenkin Turun terveyskeskuksessa hyvät.

Myös potilasvuorovaikutustilanteita käydään ennakkoon läpi ja myös jo koettua analysoidaan. Lisäksi muut kehittymistarpeet ja tavoitteet esimerkiksi tulevan erikoistumisalan suhteen ovat henkilökohtaisissa ohjaamistapaamisissa esillä.

Arvokas vertaiskokemus

Erikoislääkärikoulutukseen kuuluu myös johtamisen projekti, yleislääketieteessä se voi liittyä vaikka jonkin terveysaseman arjen työn kehittämiseen.

Johtamisen portfolioon puolestaan kuuluu oman roolin pohtiminen erilaisissa johtamistilanteissa.

- Monet mieltävät ylilääkärin olevan terveyskeskusta johtava taho, mutta olemme monessa arkisessa tilanteessa itse oman työmme johtajia.

Erikoistumisopintoihin kuuluu myös kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen.

- Kävimme muutama viikko sitten 19 erikoistuvan lääkärin kanssa Tampereella EGPRN-konferenssissa. Kokouksen anti puretaan myös yhdessä läpi.

- On eri asia käydä kansainvälisessä kokouksessa isolla porukalla kuin yksin. Ison koulutuspaikan etuna on juuri vertaiskokemus, Aino Ruohola toteaa lopuksi.