Turun kaupunki on rinnakkaisjärjestäjänä SHIFT Business Festivalissa järjestettävässä hackathonkilpailussa. Kilpailussa joukkueet pääsevät ratkomaan syrjäytymisen ehkäisemisen haasteita 5G-verkon avulla. Kilpailu järjestetään yhdessä Elisan kanssa.

Ilmoittaudu mukaan

Tiimit voivat ilmoittautua kilpailuun 16.7.–18.8.2019 Lyyti-linkin kautta.

Voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa.

Kilpailun tuomaristossa on Elisan, Turun kaupungin ja startup-yrityksen edustajia.

Lisätietoja: Tarja Vuorinen

Turun kaupungin ja 6Ajan SHIFT-kontin ohjelma.

Turun kaupunki on yhdessä Elisan kanssa mukana järjestämässä yrityksille hackathonkilpailua SHIFTin yhteydessä. Turun kaupungille on tärkeää, että asukkaat voivat hyvin. Syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi kaupungin strategisista tavoitteista ja Smart and Wise Turku -hankkeen painopistealueista.

- 5G mahdollistaa uusia palveluita ja käytännön toteutuksia, joilla voidaan parantaa kaupunkilaisten elämää ja arjen sujuvuutta. Kokeilujen kautta haluamme selvittää, minkälaisilla toteutuksilla kannattaisi lähteä liikkeelle, Turun strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira kommentoi hackathonkilpailuun osallistumista.

Turun kaupunki on aloittanut keväällä 2019 kolme vuotta kestävän 5G-hankkeen yhdessä Elisan kanssa. Elisan 5G-verkko Turussa kasvoi Pohjoismaiden laajimmaksi tämän kevään aikana. Kaupungin ja Elisan 5G-suunnitelmat linkittyvät suoraan Turun Smart and Wise -kärkihankkeen ydinalueisiin, kuten liikenteeseen, liikkumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ensimmäiset kokeilut on jo sovittu. Hackathonin avulla päästään näyttämään konkreettisesti, miten 5G-verkkoa voidaan hyödyntää kaupunkilaisten hyväksi, muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

- SHIFT-tapahtuma tukee Elisan tavoitetta tarjota yrityksille uudenlaisia teknologioita, joiden avulla niiden liiketoimintaa voidaan kasvattaa. Tämän vuoden teemana oleva tekoäly on jo tehostanut monia arkisia rutiineja, mutta siinä on vielä valtavasti potentiaalia. Tässä korostuu start up -yritysten rooli uusien innovaatioiden kehittäjänä, jonka tyyppistä toimintaa Elisa haluaa tukea. Hackathon antaa mahdollisuuden kaikille tasavertaisesti osallistua ideoimaan ja esittelemään omia kyvykkyyksiä käsiteltävän aihealueen osalta, kommentoi Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen.

SHIFT on kahden päivän kansainvälinen yritystapahtuma, joka järjestetään nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna SHIFTin teemana on Shapeshifting Intelligence, joka kiinnittää huomiota siihen, miten käyttämällä uusia teknologioita tarkoituksenmukaisesti voidaan rakentaa meille kaikille parempi tulevaisuus. Tapahtuma järjestetään Turussa Ruissalon Telakalla 29.–30.8. Lisätietoja SHIFTistä nettisivuilta theshift.fi.