Geriatriaan erikoistuva lääkäri Matias Blomqvist kurkistaa aamulla Kaskenlinnan sairaalan alakerran tutkimushuoneen ovesta. Alkamassa on työntäyteinen päivä Kaskenlinnan sairaalan kuntouttavalla osastolla.

 Vielä viime toukokuun alussa hän työskenteli Keskustan terveysasemalla terveyskeskuslääkärinä, mutta siirtyi kesäkuun alussa Kaupunginsairaalaan erikoistumaan.

Keskustan terveysasema jäi noin vuoden työskentelyn jälkeen Matiaksen mieleen erityisesti hyvän työyhteisön ja mukavien esimiesten yksikkönä.

- Vanhemmat kollegat tukivat aina kun oli jotain kysyttävää. Esimerkiksi Keskustan akuuttilinjan lääkäreiltä sai aina apua. Myös konsultaatiokanavat kaupunginsairaalan erikoissairaanhoitoon toimivat hyvin, Matias Blomqvist toteaa.

Keskustan terveysaseman väestöpohja on melko iäkästä. Niinpä Matias pääsi työskentelemään iäkkäiden potilaiden parissa perusterveydenhuollon tasolla.

- Työ terveysasemalla oli sellaista kuin odotinkin. Oikeastaan terveyskeskuslääkärinä toimiminen vain vahvisti päätöstäni erikoistua geriatriaan. Tulevaisuudessa haluaisin toimia terveyskeskusgeriatrina.

Viime vuoden alussa Matias ilmoitti esimiehilleen terveyskeskuksessa, että siirtyy kaupunginsairaalaan erikoistumaan geriatriaan. Ja kesäkuun alussa työt alkoivat sairaalassa. Eli siirtyminen tapahtui varsin jouhevasti. Nyt hän tekee lääkärin työtä osana erikoistumistaan kaikilla sairaalan osastoilla niin Kaskenlinnan kuin kaupunginsairaalan sisätautien akuuttiosastoillakin.

Yhdessä moniammatillisesti

Lääkäriksi Matias tiesi haluavansa jo lukion alussa.

- Äitini työskentelee hammashoitajana ja hän vakuutti minut hammaslääkärin työn mielekkyydestä. Koin kuitenkin hammaslääkärin työn liian suppeaksi ja siksi päätin lukion lopussa hakea lääkikseen. Kun olen vielä Turun seudulta kotoisin, Turun yliopiston lääketieteellinen oli luonteva opiskelupaikka.

Sairaalatyötä Matias pitää mielenkiintoisena – työtä tehdään porukalla. Muut erikoistuvat lääkärit ja kokeneemmat kollegat tekevät töitä yhdessä ja apua saa aina. Potilasta hoidetaan yhdessä moniammatillisesti. Osastolla potilaan kokonaistilannetta pohtii lääkärin ohella niin sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, fysio- kuin toimintaterapeutti. Terveysasemallakin moniammatillisuutta toki on, mutta ei niin paljon.

- Terveysasemalla ammattilaiset arvioivat potilaan vuorotellen eli lähete tehdään eteenpäin muille ammattilaisille esimerkiksi jatkotutkimuksiin.

Muita eroja pohdittaessa esiin nousee ainakin tk-lääkärin suurempi mahdollisuus vaikuttaa päivän potilaiden määrään eli päivän kulku on enemmän omassa hallinnassa.

- Sairaalassa osastolla on aina tietty määrä potilaita, eli työn määrään on rajallisesti mahdollisuuksia itse vaikuttaa. Toisaalta aikataulu on paljon joustavampi, sillä potilaan asioita ei useinkaan tarvitse hoitaa valmiiksi yhdellä istumalla.

   

Geriatriaan erikoistuva lääkäri Matias Blomqvist kaskenlinnan sairaalassa.

Kehitettävääkin sairaalassa on – lääkärin virkoja on vähän ja työtä paljon.

- Esimerkiksi jo se, että potilaat ovat vanhempia tarkoittaa myös heidän ongelmiensa olevan haasteellisempia.

Virka-aikatyön lisäksi päivystykset ovat osa osastonlääkärin työtä. Päivystystyön ajankohtiin voi jossain määrin vaikuttaa omien toiveiden mukaan.  

Matias haluaisi myös tehdä tutkimusta geriatrian tieteenalalla. Tutkimustyön sovittamisesta sairaalalääkärin työviikkoon hän aikoo vielä keskustella professorin ja erikoislääkärikoulutuksen lähiohjaajansa kanssa.

Matias valmistuu erikoislääkäriksi noin viiden vuoden kuluttua. Ehkä hän valmistuttuaan voi jo työskennellä toiveensa mukaisesti terveysaseman geriatrina ja vielä Turussa.