Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko myönsi heinäkuussa Turun yliopistolle pitkään odotetun oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen. Yliopisto lisää koulutustarjontaansa diplomi-insinöörin tutkintokoulutukset konetekniikassa ja materiaalitekniikassa aiempien biotekniikan ja tietotekniikan lisäksi. Uusi koulutustarjonta tuo uusia mahdollisuuksia ja haasteita myös sivistystoimialalle.

– Sivistystoimiala on tehnyt vahvaa ja hedelmällistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa jo vuosien ajan. Nyt ollaan kuitenkin uudessa tilanteessa, kun koko Lounais-Suomen tarvitsema DI-koulutuksen laajennus saadaan liikkeelle. Tämä tarjoaa alueen nuorille ja yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia. Lähtökohdathan uusille koulutuksille ovat erinomaiset, koska esimerkiksi alueen lukioissa pitkää matematiikkaa opiskellaan selvästi enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa, puntaroi Turun sivistystoimialajohtaja Timo Jalonen.

Sivistystoimialan ja korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä on STEAM Turku -hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alojen vetovoiman vahvistamiseen. Sen määränpäänä on rakentaa Turun sivistystoimialle varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, jonka avulla voi tähdätä aina korkeakouluihin saakka. STEAM Turku on osa Turun kaupungin huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa solmimaa Teknologiakampus-sopimusta.

– Olemme jo aloittaneet yhteisten markkinointitoimien suunnittelut yhdessä Teknologiakampuksen kanssa. Tavoitteena on omalta osaltamme varmistaa, että uusiin koulutuksiin on keväällä riittävästi hakijoita, miettii STEAM-kokonaisuudesta vastaava sivistystoimialan projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä.

– Muutoinkin STEAMin syksy on jälleen kiireinen. 22.10. järjestetään Tytöt ja tekniikka -seminaari yhteistyössä Turun AMK:n ja Insinööriliiton kanssa, Steam It -kokeilut ovat jo lähteneet käyntiin ja uusia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja kehitetään koko ajan, Mäkelä kertoo.