Skanssin yhteiskehittämisfoorumin kuudes tapaaminen järjestettiin 25.9. teemalla Uudet energiaratkaisut Skanssissa. Tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaisia kaavoja ja keskusteltiin siitä, millaisia energiaratkaisua Skanssin rakennuksissa on mahdollista toteuttaa ja miten asukkaat voivat hyötyä niistä.

Kuva: Korttelin viitesuunnitelman havainnekuva / Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen

Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa. Aluetta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Skanssin yhteiskehittämisfoorumi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua, etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja ideoida älykkään kaupunginosan kehittämistä.

Vuoden 2019 toinen Skanssin yhteiskehittämisfoorumin kokoontuminen järjestettiin 25.9. Foorumin teemana oli Uudet energiaratkaisut Skanssissa. Tilaisuudessa luotiin katsaus Skanssin alueen ajankohtaisiin asioihin ja kuultiin uusinta tietoa niistä energiaan liittyvistä ratkaisuista, joita Skanssin rakennuksissa on mahdollista toteuttaa.

Työpajaosuudessa keskusteltiin siitä, miten eri osapuolet voivat hyötyä uusista energiaratkaisuista. Työpajassa myös ideoitiin toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.