Turun ammatti-instituutin tutorit Rosa Hynynen ja Arttu Harjula auttavat uusia opiskelijoita löytämään paikkansa kouluyhteisössä. Ammatti-instituutti panostaa hyvinvointi- ja yhteisötyöhön, jotta kaikki opiskelijat viihtyisivät opinnoissaan.

Juttusarja syrjäytymisen riskitekijöistä ja niitä ehkäisevistä toimista

Juttusarjan ensimmäiset kolme osaa käsittelevät syrjäytymiseen eri elämänvaiheissa liittyviä riskitekijöitä sekä niitä ehkäiseviä tukitoimia ja palveluja. Sarjan myöhemmissä osissa esitellään tarkemmin Turun kaupungin syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen kohdistuvaa työtä.

Osa 1: Syrjäytyminen saattaa alkaa jo varhaislapsuudessa
Osa 2: "En tajunnut olevani yhteiskunnan kriteereillä syrjäytynyt"
Osa 3: Yhä useampi seniori asuu yksin kotona
Osa 4: Kimmoke vie uusiin kohteisiin
Osa 5: Lausteen lähiötupa syntyi paikallisten avulla
Osa 6: Kaikkea perheille saman katon alta
Osa 7: Psykiatriset sairaanhoitajat tulivat Turun kouluihin
Osa 8: Yhteisöä rakentamassa
Osa 9: Henkilökunnalle koulutusta nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen
Osa 10: Nuoren oikeanlainen kohtaaminen on tärkeää asiakaspalvelutyössä
Osa 11: Lapsen mieli -koulutukset varhaiskasvattajille syyskaudella 2020

Lue lisää syrjäytymisen ehkäisemisestä

Turun ammatti-instituutissa huolehditaan opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä vapaa-ajan toiminnan että yksilöllisten opintopolkujen avulla. Aloittavia opiskelijoita auttavat niin tutorit, kuraattorit, opiskelijatoiminnan koordinaattori kuin hankerahalla palkattu osallisuuskoordinaattorikin.

Osallisuuskoordinaattori Satu Hovi on työskennellyt Turun ammatti-instituutissa tällä työnimikkeellä helmikuusta 2019, mutta työn juuret ovat kauempana: elettiin vielä viime vuosituhatta, kun Hovista tuli Suomen ammattioppilaitosten ensimmäinen opiskelijatoiminnan koordinaattori.

- Ammatti-instituutin silloinen johtaja näki, että yhteisöllisyyteen kannattaa panostaa, Hovi sanoo.

Tällä hetkellä Hovi ei työskentele vakituisessa pestissään opiskelijatoiminnan koordinaattorina, vaan häntä työllistää samojen asioiden parissa kaksi hanketta. HOI!-hanke, jonka nimi on lyhenne sanoista Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen, ja 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos –hanke liittyvät ammatillisen koulutuksen muutokseen.

365/12-hankkeessa etsitään joustavia koulupolkuja erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Monilla ammatti-instituutin koulutaloilla on oppimoita, oppimisympäristöjä, joissa opintoja voi suorittaa halutessaan nopeammin tai saada erityistä tukea.

HOI!-hanke taas keskittyy yhteisöllisyyden lisäämiseen oppilaitoksissa, ja siinä toimitaan paljolti opiskelijoilta tulleiden ideoiden pohjalta.

Tutor on helposti lähestyttävä

Opiskelijatoiminnan koordinaattori vastaa esimerkiksi ammatti-instituutin tutor-valmennuksesta. Vuosittain tutoreiksi eli vertaisohjaajiksi valmennetaan noin 120 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Tutorit Rosa Hynynen ja Arttu Harjula. Kuva: Elina Teerijoki

Rosa Hynynen ja Arttu Harjula toimivat nyt toista vuottaan tutoreina Turun ammatti-instituutissa. Harjula opiskelee kolmatta vuotta ravintola-alaa Lemminkäisenkadun koulutalossa ja Hynynen kolmatta vuotta autoalaa Peltolan koulutalossa.

Tutorien työrupeama on kiivaimmillaan juuri lukukauden alussa. Tutorit ovat esimerkiksi mukana ryhmäytymispäivissä, vetävät uusille ryhmille tutustumiskierroksia ja kertovat opiskelijatoiminnasta.

Tutorin rooliin kuuluu olla helposti lähestyttävä. Harva opiskelija kuitenkaan tulee spontaanisti kysymään heiltä asioista.

- Kun on tutorhuppari päällä, sitä tapahtuu vähän enemmän.

Opettajat voisivat järjestää tutoreille Rosa Hynysen ja Arttu Harjulan mielestä enemmänkin tekemistä. Tutorit voisivat osallistua retkiin ja tapahtumiin luokkien mukana ja olla mukana myös luokkatilanteissa.

- Toisen vuoden opiskelijana olin tutor-ryhmäni matematiikan tunnilla auttamassa. Pidän itse matematiikasta, ja siitä oli apua sekä opettajalle että opiskelijoille, Hynynen kertoo.

Harjula taas muistaa omien opintojensa alusta, miten tutoreista oli suuri hyöty keittiössä yksinkertaisesti kertomassa, mistä mitäkin tarvikkeita löytyy.

Apua jo ennen ongelmia

Tutorin työ on tänä vuonna opinnollistettu. Se tarkoittaa, että tutorit saavat toiminnasta osaamispisteitä ja arvosanan. Muutos notkautti hakijoiden määrää, mutta tutor-hakemuksia tulee kuitenkin noin tuplasti sen verran kuin koulutukseen mahtuu.

Tutoreiksi valitaan monennäköisiä ja -luonteisia opiskelijoita – ei vain rohkeimpia ja avoimimpia.

On tärkeää, että tutoreissa on hiljaisempiakin opiskelijoita. Toisten hiljaisten on helpompi lähestyä heitä.

- On tärkeää, että tutoreissa on hiljaisempiakin opiskelijoita. Toisten hiljaisten on helpompi lähestyä heitä kuin niitä hyvin rohkeita, Satu Hovi sanoo.

Ammattilaisina opiskelijoita ohjaavat kuraattorit, joista voi olla tärkeä apu esimerkiksi yksin uudelle paikkakunnalle muuttaneelle nuorelle. Aninkaisten koulutalolla voi välitunneilla tavata päivystävää nuorisotyöntekijää. Opiskelijatyössä on mukana myös oppilaitospastori, joka on tukena monille nuorille uskonnosta riippumatta.

Lukuvuoden alun ryhmäytymispäivissä kuraattori, opinto-ohjaaja, opiskelijatoiminnan koordinaattori ja tutorit esittelevät itsensä ja kertovat opiskelijatoiminnasta.

Työ on ennaltaehkäisevää. Tavoite on, että jokainen löytää paikkansa kouluyhteisössä ja myös tiensä opiskelijatoimintaan, jos se kiinnostaa.

Seitsemän opiskelijakuntaa

Turun ammatti-instituutissa on tällä hetkellä noin 8000 opiskelijaa. Opetus tapahtuu seitsemällä eri koulutalolla, joista jokaisella on oma opiskelijakuntansa. Opiskelijakuntien hallitukset järjestävät tapahtumia omilla taloillaan ja opiskelijayhdistys Taika ry taas koko ammatti-instituutin tapahtumia.

Osallisuuskoordinaattori Satu Hovi. Kuva: Sonja Siikanen

Opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko. Kun aikuis- ja nuorisokoulutus yhdistettiin, samassa opetusryhmässä voi olla sekä 15- että 50-vuotiaita opiskelijoita.

- Haasteena on löytää kaikille jotain kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa, ei vain nuorimmalle ikäryhmälle, Satu Hovi sanoo.

Erilaiset liikunta- ja kulttuuriaktiviteetit ovatkin vaihdelleet paritanssikurssista tankofutisturnaukseen.

Taika ry on ollut mukana myös hyvinvointikampanjoissa kuten #kampusrauhaa-hankkeessa, jossa opiskelijat toivoivat häiriköintiin puuttumista varhain ja yksilöllisesti, sekä kiusaamisen vastaisessa työssä.

Kahvikeskiviikkoidea aiotaan ottaa käyttöön Lemminkäisenkadulla tänä vuonna. Kahvikeskiviikko on koulutalon yhteistä toimintaa, jossa pari kertaa lukukaudessa katetaan aamukahvit sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

- Vapaamuotoisesti jutellessa tulee tutuiksi eri tavalla kuin opiskelun yhteydessä, Satu Hovi tietää.

Vapaa tilanne auttaa juttelemaan

Sekä Rosa Hynynen että Arttu Harjula alkoivat tutoreiksi oltuaan ensin aktiivisia opiskelijatoiminnassa. Molemmat ovat sekä omien koulutalojensa opiskelijakuntatoiminnassa että Taika ry:n hallituksessa.

Opiskelijatoiminnassa järjestetään sekä koulutalojen omia että niiden yhteisiä tapahtumia. Monissa tapahtumissa on liikuntaa ja leikkimielisiä kisoja. Lisäksi vuodenkiertoon kuuluvat esimerkiksi Halloween-, joulu- ja ystävänpäivätapahtumat.

- Ennen kaikkea me levitämme sanomaa siitä, mikä opiskelijakunta on ja mitä teemme. Myymme esimerkiksi huppareita ja t-paitoja, joissa on koulun logo, Rosa Hynynen sanoo.

Suurin osa opiskelijatoimintaan osallistuvista on nuoria opiskelijoita. Sille on luonnollinen selitys: aikuiset opiskelijat ovat usein hyvin opiskelukeskeisiä eivätkä kaipaa oheistoimintaa opintojen ja muun oman elämän oheen.

Kaikille opiskelijoillekaan vaikkapa jalkapallo ei ole luonteva tapa olla toisten kanssa, ja sekin on Rosa Hynysen mukaan ihan OK.

- Tietenkään ei ole pakko osallistua liikuntajuttuihin, jos ne eivät tunnu omilta. Mutta usein, kun seison pelikentän laidalla, joku opiskelija lähestyy ja tulee juttelemaan. Vapaamuotoinen tilanne, jossa on vähemmän ihmisiä, tekee puhumisen helpommaksi.

Teksti: Elina Teerijoki